Prospectus

nl en

Inleiding Russische Letterkunde

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Dit college biedt de studenten een eerste kennismaking met de Russische literatuur vanaf de eerste werken uit het Kiëvse Rijk tot en met die uit de tijd van de Sovjet-Unie en het huidige Rusland. Het accent zal liggen op de 19e en de 20e eeuw waarbij ruim aandacht zal worden besteed aan grote namen als Dostoevskij, Tolstoj en Čechov.

Leerdoelen

Het verwerven van een basiskennis van de Russische letterkunde. In de bachelorfase wordt het vakgebied verder uitgediept in de BA-cursussen Cultuurkunde (2e jaar) en Letterkunde (3e jaar). De masterfase biedt verder een gespecialiseerde cursus op het terrein van de Russische letterkunde.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):
Bijwonen college: 26 uur
Zelfstandige literatuurstudie: 108 uur
Boekbespreking: 4 uur
Tentamens: 2 uur

Toetsing

Deelnemers leveren twee keer een boekbespreking in (lengte 1500 – 2000 woorden).
Schriftelijk tentamen aan het einde van het eerste semester over de collegestof, het handboek van Langeveld en Weststeijn en de leeslijst Russische verhalen.
Eindcijfer wordt vastgesteld aan de hand van het tentamenresultaat (2 x) en de tweede, met een voldoende beoordeelde boekbespreking (1x) .
Herkansing schriftelijk tentamen over de collegestof, het handboek van Langeveld en Weststeijn en de leeslijst Russische verhalen.
Herkansing tweede boekbespreking.

Literatuur

  • Arthur Langeveld/ Willem G. Weststeijn, Moderne Russische Literatuur. Van Poesjkin tot heden. Pegasus, Amsterdam, 2005.

  • Leeslijst Russische verhalen. Deze wordt in elektronische vorm beschikbaar gesteld (Blackboard)

  • 2 romans of novelles naar keuze (voor de opdrachten)

  • Otto Boele, Hoe schrijf ik een boekbespreking? (Blackboard)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Bij de docent: Dhr. Dr. O.F. Boele