Prospectus

nl en

Russische grammatica 2

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Tijdens het college worden specifieke onderwerpen behandeld uit de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek van het Russisch. De meer problematische onderdelen zullen bovendien door middel van oefenmateriaal aan bod komen.

Leerdoelen

Dit onderdeel is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht in en het verwerven van kennis van de Russische grammatica.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur (5 EC).
Colleges: 26 uur
Toetsen: 4 uur
Voorbereiding colleges en toetsen: 110 uur.

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee toetsen. Beide toetsen moeten voldoende zijn. Voor elke toets is er slechts één herkansing. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar het volgende studiejaar.

Blackboard

Onbekend.

Literatuur

  • P. Houtzagers (red.), Russische Grammatica, Bussum: Coutinho 2003.

  • Aanvullend materiaal via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma