Prospectus

nl en

Russische grammatica 1A

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

In dit werkcollege staat de Russische grammatica centraal (morfologie en syntaxis) en maakt men ook kennis met het Russische schrift-, klank- en spellingssysteem en de beginselen van de fonetiek. Ook wordt ruim aandacht besteed aan de uitspraak. Tenslotte neemt de verwerving van de basiswoordenschat een belangrijke plaats in.

Elke week is er voor dit onderdeel een vast aantal bijeenkomsten bestaande uit grammaticacolleges, gevolgd door werkcolleges in het talenpracticum en in de computerzaal. De student bestudeert als voorbereiding op de grammaticacolleges bepaalde paragrafen uit het handboek, leest een opgegeven tekst, en vertaalt en analyseert deze. Ook worden er schriftelijke oefeningen gemaakt. Tijdens de grammaticacolleges zal een aantal complexe problemen in detail worden besproken en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen over de bestudeerde stof. De grammaticacolleges zijn gekoppeld aan bijeenkomsten in het talenpracticum (uitspraak, verstaan, vaardigheid in het gebruik van diverse grammaticale vormen en structuren) en de computerzaal (oefening van de morfologie m.b.v. het programma Ellips).

Leerdoelen

Zie beschrijving hierboven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege, talenpracticum en computerzaal

Studielast

Totaal 280 uur (10 EC).
College en tussentoetsen 1e semester: 156 uur
Huiswerk en tentamenvoorbereiding: 124

Toetsing

Het eindcijfer kan op twee manieren tot stand komen

  • Een tentamen aan het eind van het semester (10 EC)

  • Het gemiddelde van drie tussentoetsen
    De tussentoetsen zijn een verplicht onderdeel en worden na ieder behandeld hoofdstuk afgenomen. Van de in totaal vier tussentoetsen per semester moeten er minstens drie voldoende zijn, en in ieder geval de derde of vierde toets in semester 1, en de vierde toets in semester 2 (= toets 8 in onderstaand overzicht). In dit geval geldt het gemiddelde van de drie beste tussentoetsen als eindcijfer. De student kan ervoor kiezen om alsnog het tentamen aan het eind van het semester te maken om zijn eindcijfer te verhogen. Bij een voldoende van het tentamen mag de student geen hertentamen maken.

Semester I
Toets 1 – Unit 0 en Unit 1
Toets 2 – Unit 2
Toets 3 – Unit 3
Toets 4 – Unit 3 (herkansing)
Herkansing over de gehele stof.

Literatuur

Handboek Russische grammatica. Het materiaal komt in augustus online te staan.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis
Aanmelding zowel voor het college en het tentamen van het 1e semester als voor het college en het tentamen van het 2e semester.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma