Prospectus

nl en

Dissertation

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse Frans

Beschrijving

In dit college leert de student:
1. Argumenterende teksten n.a.v. literaire onderwerpen schrijven
2. Samenvattende teksten – compte rendu, synthèse – schrijven van journalistieke teksten

Leerdoelen

Schrijfvaardigheid

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 114 uur

Toetsing

Synthèse: 20% van het eindcijfer en dissertation: 80% van het eindcijfer.

Herkansing: bij onvoldoende resultaat wordt de Synthèse en/of de dissertation overgemaakt binnen een beperkte termijn.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • Syllabus (via Blackbard)

  • Guy de Maupassant, Contes de la bécasse, Livre de Poche

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. J. Houppermans