Prospectus

nl en

Inleiding Franse Letterkunde II (19e/20e eeuw)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Er wordt een historisch overzicht gegeven van de Franse letterkunde, van de 19e en 20e eeuw, aan de hand van representatieve teksten die gelezen en bestudeerd moeten worden. Zo komt de 19e eeuw aan bod met stromingen als de Romantiek (Chateaubriand, Hugo) en het Symbolisme (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud) en wordt er van de 20e eeuw onder andere het Surrealisme (Breton), het Existentialisme (Sartre, Camus) en het Théâtre de l’Absurde (Ionesco) bestudeerd.

Leerdoelen

In in het college Letterkunde II verwerft de student een overzicht van belangrijke stromingen en auteurs in de Franse literatuur van de 19e en 20e eeuw, en leert teksten van deze auteurs lezen en analyseren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Herkansing: Schriftelijk tentamen

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Claude Bouthier, Christophe Desaintghislain e.a, Mille ans de littérature française , Nathan, 2003.

Teksten:

  • Flaubert: Trois contes (Folio Plus Classiques)

  • Camus: L’Etranger (Gallimard Folio)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Mw. dr. A. Schulte Nordholt