Prospectus

nl en

Frans: Schriftelijke taalvaardigheid II (STV II)

Course
2014-2015

Toegangseisen

STV I

Beschrijving

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grammaire et vocabulaire (Outils)

 • Lees- en schrijfvaardigheid (Ecrit)

 • Logigram (verplicht in zelfstudie)

Leerdoelen

 • Outils: B2

 • Ecrit: B2

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Colleges: 52 uur

 • Zelfstudie: 83 uur

 • Toetsing: 5 uur

Toetsing

Ecrit: 40% van het eindcijfer
Outils: 60% van het eindcijfer (minimumcijfer : 5,5)

De student is geslaagd als het eindcijfer een 5,5 of hoger is EN voldaan wordt aan een aantal extra eisen m.b.t. deelcijfers. Mocht uit de berekening een cijfer komen dat hoger is dan een 5,5 maar niet aan de extra eisen worden voldaan, dan wordt het eindcijfer een 5.

Herkansing tussentoetsen: mei/juni
Hertentamen: juni

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • J. Girardet, Panorama 3, Cahier d’exercices, CLE International, Paris 1997, ISBN: 209 033732-X

 • B. Dijkzeul, M. Dijkzeul, Grammaire Essentielle, Nijgh Versluys, Baarn 2e druk. ISBN: 978 90 4253302 8. Antwoordenboekje 2e druk ISBN 978 90 425 3303 5

 • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 978-946030017-2

 • Mots actuels mis en contexte, Intertaal 43007 ISBN: 978-905451478-7

 • Coll. Bescherelle, La conjugaison pour tous, Parijs, Bescherelle, ISBN: 9782218922636

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. J.S. Doetjes