Prospectus

nl en

Frans: Taalvaardigheid A (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Let op! Dit is geen absoluut beginnersvak. Voor dit keuzevak geldt een minimum aanvangsniveau, nl. minstens vier jaar Frans op VWO niveau (niveau A1).

Beschrijving

Sinds een paar jaar biedt de opleiding Frans een speciaal voor bijvakkers bestemd onderdeel Taalvaardigheid aan. Dit bestaat uit Taalvaardigheid A (5 ECTS 1e semester) en Taalvaardigheid B (5 EC 2e semester).
Binnen het college Taalvaardigheid A ligt de nadruk op grammatica, verwerving van vocabulaire en de uitspraakregels van het Frans. Op deze manier wordt een goede basis gelegd voor Taalvaardigheid B, waar de nadruk meer zal liggen op spreek- en luistervaardigheid. De colleges voor Taalvaardigheid B vinden plaats in het talenlaboratorium. Tijdens beide colleges train je lees- en schrijfvaardigheid aan de hand van opdrachten en oefeningen. Tevens werk je in zelfstudie met het speciaal voor onze studenten ontworpen computerprogramma Logigram als ondersteuning.

Leerdoelen

Dit programma biedt bijvakkers de kans om, in een rustiger tempo, met minder uren college per week dan de hoofdvakkers, het voor bijvakkers vereiste eindniveau B1 te halen.

Rooster

Collegerooster

In het eerste blok zijn er twee groepen (15h-16h en 16h-17h). In het tweede blok is er één groep van 15h-16h. Daarnaast moeten er verplicht oefeningen gedaan worden via BB.

Onderwijsvorm

Hoor- werkcollege.

Toetsing

Toets 1 (35% van het eindcijfer):
Grammatica vocabulaire; minimum cijfer: 4.5
Om aan de toets mee te mogen doen, moet het programma Logigram in BB doorlopen worden

Toets 2 (35% van het eindcijfer) ;
Grammatica vocabulaire; minimum cijfer: 4.5
Om aan de toets mee te mogen doen, moet het programma Logigram in BB doorlopen worden

Toets 3 (20% van het eindcijfer);
Compréhension écrite

Toets 4 (10% van het eindcijfer);
Uitspraak

Deeltoetsen in oktober, december en januari.:
16 okt. 2014, 19-20 uur
11 dec. 2014, 15-17 uur

Herkansing: 15 jan. 2015 , 15-18 uur

Blackboard

Ja.

Literatuur

  • Contexte, Woordenschat met oefeningen Frans, Intertaal, ISBN13: 9789460300172

  • B. Dijkzeul, M. Dijkzeul, Grammaire Essentielle, Nijgh Versluys, Baarn, 2e druk. ISBN: 978 90 4253302 8. Antwoordenboekje 2e druk ISBN 978 90 425 3303 5

  • J.F. Matter, Uitgesproken Frans, Te bestellen als syllabus via printing on demand

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis
Voor dit keuzevak geldt een maximum aantal plaatsen: 50.

Contact

Mw. dr. J.S. Doetjes

Opmerkingen

Dit vak vormt een goede voorbereiding op andere vakken binnen de opleiding Franse taal en cultuur zoals Le Français Juridique en Civilisation I en/of II. Ook is het volgen van dit vak en het vervolgvak Taalvaardigheid B raadzaam voor studenten die een studieverblijf in Frankrijk overwegen.