Prospectus

nl en

Introduction to Latin American modern history II

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. Deze cursus analyseert de actuele situatie in diverse Latijns-Amerikaanse landen. Tijdens de colleges zal de huidige sociaal-economische en politieke realiteit van één specifiek land of groep landen aan bod komen. Tijdens de landenanalyse zal dieper worden ingegaan op thema’s die in deel I in algemene termen zijn behandeld.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de specieke kenmerken van de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van ieder Latijns-Amerikaanse land.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar, 1e semester)

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: (5EC x 28 uur) = 140 uur
Hoorcolleges: (6×4=) 24 uur
Bestudering verplichte literatuur: 116 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)
Herkansing: Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Blackboard

Via Blackboard wordt alle noodzakelijke informatie bekend gemaakt (programma, rooster, mededelingen, etc.). Ook wordt melding gemaakt van interessante activiteiten (zoals lezingen, exposities, etc.) die gerelateerd zijn aan de thema’s die tijdens de cursus aan bod komen.

Literatuur

Howard J. Wiarda en Harvey F. Kline (eds) (2014) Latin American Politics and Development. Boulder: Westview Press. Achtste editie. ISBN: 978-0-8133-4904-6.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.Dr. P. Silva Tel.: 071-527 5496

Opmerkingen

Deze cursus is deel II van een tweedelige cursus (elk van 5 ECTS). Het eerste deel wordt gevolgd door zowel hoofdvak- als minorstudenten. Dit tweede deel is alleen bedoeld voor hoofdvakstudenten.
Verplichte aanwezigheid (minimaal 9 van de 12 colleges). Bij meer afwezigheid volgt uitsluiting van tentamen.