Prospectus

nl en

Denkbeelden in de Spaans-Amerikaanse literatuur

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Literatuur, film en informatie

Wat is het echte verschil tussen fictie en informatie? Wat begrijpen wij onder retorische manipulatie? Wat is het subject van informatie en welk die van literatuur? Wat veronderstelt een non-fictie materiaal? Rapportage, informatie en testprocedures gaan altijd uit van een veronderstelde soort subject/mensbeeld. Hoe wordt echter de werkelijkheid behandeld door fictionele werken? In deze reeks colleges zullen wij een traject volgen die deze vragen nader onderzoeken. Ook zullen wij de relatie tussen fictie en weten/kennen bestuderen. Als bronnen zullen wij een aantal teksten en films uit de Latijns-Amerikanse cultuur onder de loep nemen en verschillende voorbeelden uit korte non fictie documenten. De cursus beoogt een verheldering van de verhouding tussen de alomtegenwoordigheid van mediale communicatie en de kracht van de fictie om waarheid te produceren. Het einddoel is de politieke en culturele werkelijk van Latijns Amerika op een meer veelzijdige en complexe manier te benaderen.

Leerdoelen

  • Het presenteren en schrijven van letterkundige analyses

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Het ontwikkelen van complexere leesstrategieën

  • Kennis nemen van begrippen uit de Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Rooster

Collegerooster (derde jaar) Let op: Colleges beginnen de 2de week van februari.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Studielast

Totaal 140 uur:
College: 24 uur
Zelfstudie: 58 uur
Schrijven Eindwerkstuk: 58 uur

Toetsing

Actieve deelname (20%), referaat (40%) en werkstuk (40%).
Herkansing: Werkstuk voor 100% van het cijfer.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Het studiemateriaal bevind zich in Blackboard en in een speciale map met gekopieerde teksten.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr Dr. G. Inzaurralde