Prospectus

nl en

Brazil: World power

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus bestudeert het beleid van de Braziliaanse regeringen vanaf de de onafhankelijkheid tot heden, welke strategie deze volgden om het land te ontwikkelen en er een wereldmacht van te maken. De nadruk ligt op de twintigste eeuw vanaf 1930. Naast continuïteit waren er ook regelmatig spanningen en crises, politiek en economisch, die hun weerslag hadden in de maatschappij. Deze zullen nader belicht worden. De verwevenheid van nationale en internationale strategieën, om de ontwikkeling van Brazilië te bevorderen en de inspanningen om Brazilië zijn plaats in de wereldorde te geven zullen uitgebreid aan de orde komen.

Leerdoelen

De studenten beschikken over voldoende kennis van en inzicht in de Braziliaanse maatschappij om aldaar zinvol te kunnen functioneren.
Inzicht krijgen in verschillende ontwikkelingsfases van een land en bijbehorend nationaal en internationaal beleid
Kennis verwerven over de complexe sociale en culturele ontwikkelingen in Brazilië en hedendaagse erfenissen van slavernij en migratie.

Rooster

Collegerooster (bachelor LAS/minor/keuzevakken)

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Colleges 26 uur
Samanvatting 30 uur
Voorbereiding colleges (literatuur) 84 uur
Totaal 140 uur

Toetsing

  1. twee schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen: 40% per onderdeel)
    1. Een samenvatting: 20 %

Herkansing: Slechts de deeltentamens worden herkanst en alleen het deeltentamen dat onvoldoende is.
N.B.Een herkansing is alleen nodig indien het eindcijfer lager dan 6 is.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Riordan Roett, The New Brazil. Washington D.C. Brookings Institution, 2011, paperback, ISBN 9780815704232

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. M.L. Wiesebron, tel: 071-527 2063