Prospectus

nl en

BA-eindwerkstuk Latijns-Amerikastudies

Course
2014-2015

Toeganseisen

Aan het schrijven van het eindwerkstuk kan pas worden begonnen na afronding van het eerste accentcollege in de desbetreffende discipline:

  • Onderzoekstechnieken in Latijns-Amerika (GS)

  • Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in Latijns Amerika (TK)

  • Onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een BA Eindwerkstuk in Culturele en Literaire Analyse (LK)

Beschrijving

Het bachelorprogramma wordt afgesloten met een eindwerkstuk. Nadat het werkstuk is goedgekeurd, wordt er een cijfer aan toegekend door de scriptiebegeleider en de tweede lezer. De omvang bedraagt 10 ECTS (10000 woorden).
Begeleiding vindt niet plaats in de maand juli.

N.B. Afstuderen kan in september met als datum 31 augustus als de eerste versie van het eindwerkstuk voor 1 juni wordt ingeleverd.

De definitieve versie van het eindwerkstuk moet in tweevoud worden ingeleverd bij de begeleider. Daarnaast moet een digitaal archiefexemplaar worden geupload in het scriptierepositorium.

Leerdoelen

In staat zijn om zelfstandig onderzoek te doen op basis van literatuur en dit onderzoek vast te leggen in een wetenschappelijk werkstuk.

Rooster

Individuele afspraken met begeleider.

Onderwijsvorm

Zelfstandig onderzoek in overleg met begeleider.

Toetsing

Gesprekken en eindwerkstuk (100%)

Blackboard

Er is geen blackboard cursus aanwezig.

Literatuur

In overleg met begeleider voor betreffend thema.

Aanmelden

De onderwijsadministratie schrijft je in voor je Bachelor Eindwerkstuk.