Prospectus

nl en

Latin American International relations

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus analyseert het buitenlands beleid van verschillende Latijns-Amerikaanse landen, het ontstaan van subregionale samenwerkingsvormen op economisch en politiek terrein en de consequenties van deze overeenkomsten op (inter)nationale actoren. Er zal in het bijzondere aandacht worden gegeven aan oorzaken en momenten van integratie maar ook van desintegratie. Bovendien zal nader gekeken worden naar hoe diepgaand de processen van integratie zijn, of het slechts handel of ook andere aspecten betreft, welke overeenkomsten aanleiding zijn tot reacties door andere regeringen. Ook zal de rol van sommige andere landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie, Azië, met name China, die van grote invloed is op het beleid van Latijns-Amerikaanse landen, nader belicht worden.

Leerdoelen

  • Kennis verwerven over en inzicht te verkrijgen in de internationale verhoudingen binnen Latijns-Amerika en tussen deze regio en de VS, Azië en Europa.

  • Inzicht krijgen in verschillende internationale actoren.

  • Kennis verwerven in de ontwikkeling van regionale integratieprocessen.

Rooster

Zie Collegerooster (tweede jaar)

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast is 5 ects (= 140 uur). Daarvan beslaan de contacturen in totaal 26 uur.

Colleges 26 uur
Referaat: kort essay + werken in groep 34 uur
Voorbereiding colleges (literatuur) 80 uur
Totaal 140 uur

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie: 20% van het cijfer

  • twee schriftelijke tentamens met korte open (invul)vragen: 40% per onderdeel)
    N.B. Een herkansing is alleen nodig indien het eindcijfer lager dan 6 is. Slechts de deeltentamens worden herkanst en alleen het deeltentamen dat onvoldoende is.

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het indelen in referaten.
Blackboard

Literatuur

Gian Luca Gardini, Latin America in the 21st Century: Nations, Regionalism, Globalization, London, ZED, 2012 ISBN 978-1780320885

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. M. Wiesebron, tel: 071-527 2063.