Prospectus

nl en

The Latin American City

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Sinds de jaren 1950 heeft Latijns-Amerika een proces van verstedelijking doorgemaakt, dat mede het gevolg is geweest van migratie van het platteland naar de grote steden. Vandaag wonen 8 van de 10 Latijns-Amerikanen in stedelijke gebieden. De enorme en snelle concentratie van mensen in grote steden is gepaard gegaan met een aantal problemen: werkloosheid, gebrek aan huisvesting, onveiligheid, het ontbreken van toegang tot openbare diensten en scholing. In deze cursus zullen de belangrijkste aspecten van de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika geanalyseerd worden, aan de hand van zes kernthema’s:
1. Ongelijkheid
2. Segregatie
3. Veiligheid
4. Globalisering
5. Outsourcing
6. Right to the City

Leerdoelen

 1. Het kennis verwerven in de processen van urbanisatie de karakteristiek zijn voor de Latijns-Amerikaanse regio.
  1. Het verwerven van inzicht in de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika aan de hand van zes belangrijke thema’s.
  2. Het maken van ervaring in het onderzoeken in groepsverband. Door middel van de think-tank wordt het individuele onderzoek in een breder kader geplaatst, waarbij verschillende aspecten rondom het thema van de think-tank aan elkaar kunnen worden gerelateerd, en zo gezamenlijk conclusies kunnen worden getrokken.
  3. Het oefenen in het schriftelijk verslag maken van een academische analyse, in de vorm van een korte essay, waarin academische werken rondom het gekozen onderwerp worden besproken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges: 4 uur per week

Studielast

Totale studielast: (5ECx28 uur=) 140 uur – Hoor- en werkcolleges: (12×2=) 24 uur – Bestudering verplichte literatuur: ca. 30 uur – Think-tanks:ca. 40 uur – Individuele essay: ca 45 uur

Toetsing

Het eindcijfer (100%) voor deze cursus bestaat uit:

 1. Think-tank (collectieve beoordeling) 30%
  In gropsverband wordt er onderzoek verricht binnen een bepaald thema. Tijdens de werkcolleges worden in twee momenten de onderzoeksvorderingen en –resultaten gepresenteerd.

 2. Eindstuk (individuele beoordeling) 70%
  Het eindstuk (1.500 woorden) wordt geschreven over een thema/stad naar keuze in overleg met de docent. De evaluatiecriteria worden tijdens de cursus besproken.

Herkansing:
Het is niet mogelijk om de Think-tank te herkansen.
Een herkansing van eindwerkstuk is mogelijk, mits het eindcijfer een 5 of lager is.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard op verschillende manieren. Er wordt belangrijke informatie over de cursus ter beschikking gesteld (cursusbeschrijving, het programma, de literatuurlijst, etc.). Tevens wordt Blackboard gebruikt voor het inleveren van het individuele eindstuk.

Literatuur

Angotti, T. (2013) ‘Urban Latin America’. Latin American Perspectives, Vol. 40 (2), pp. 5-20.
Alba, C. (2012). ‘Local Politics and Economic Globalization from Below: The Peddler Leaders of Mexico City’s Historic Center Streets’. In G. Mathews, G. Lins Ribeiro, C. Alba Vega (Eds.). Globalization from Below The World’s Other Economy. London: Routledge: 203-220.
Dominguez, E. Et al (2010). ‘Women workers in the maquiladoras and the debate on global labor standards’. Feminist Economics 16(4): 185-209.
Earle, L. (2012). ‘From Insurgent to Transgressive Citizenship: Housing, Social Movements and the Politics of Rights in São Paulo’. Journal of Latin American Studies 44(1): 97-126.
Hernández, F. y Kellett, P. ‘Introduction. Reimagining the Informal in Latin America’. Hernández, F., Kellet, P. y Allen, L.K. (eds.) Rethinking the Informal City: Critical Perspectives from Latin America. New York: Berghahn Books, pp.1-19.
Ioris, A. A.R. (2012). ‘The persistent water problems of Lima, Peru: Neoliberalism, institutional failures and social inequalities;. Singapore Journal of Tropical Geography 33: 335–350.
Koonings, K. en Kruijt, D. (2007) ‘Fractured cities, second-class citizenship and urban violence’. Koonings, K. en Kruijt, D. (eds.) Fractured Cities. Social Exclusion, Urban Violence and Contested Spaces in Latin America. London: Zed Books, pp. 7-22.
Portes, A., & Roberts, B. R. (2005). ‘The free-market city: Latin American urbanization in the years of the neoliberal:experiment’. Studies in Comparative International Development (SCID) 40(1): 43-82.
Salcedo, R., & F. Sabatini (2010). ‘Gated communities and the poor in Santiago, Chile: Functional and symbolic integration in a context of aggressive capitalist colonization of lower‐class areas’. Housing Policy Debate 18(3): 577-606.

De definitieve literatuurlijst zal via Blackboard worden bekend gemaakt. Te bestuderen als voorbereiding voor de colleges, volgens het cursusprogramma.

Aanmelden

Inschrijven via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

S.valdivia.rivera
Telf.: 071 527 2061

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.