Prospectus

nl en

Afrikaanse taal en cultuur

Course
2014-2015

Studenten volgen naar keuze vakken ter waarde van 10 EC in het land waar ze de tweede taal leren. De vakken hebben betrekking op taal en cultuur van het land.

Neem contact op met mw. T. Bouma, studie-adviseur Mw. Drs. Titia Bouma