Prospectus

nl en

Swahili 3

Course
2014-2015

Toegangseisen

Swahili 2 moet met succes zijn afgerond.

Beschrijving

In Swahili 3 wordt de verworven kennis van het Swahili gebruikt als toegangspoort tot verschillende aspecten van de Swahili cultuur. Een viertal thema’s komen aan bod:

 1. De geschiedenis van het Swahili / Historia ya Kiswahili
  1. Het Swahili vandaag / Kiswahili na usasa.
  2. Swahili muziek / Ngoma za Kiswahili
  3. Swahili literaturen / Fasihi za Kiswahili

Leerdoelen

De mondelinge en schriftelijke beheersing van het Swahili wordt verdiept en de verworven taalkennis wordt toegepast om een aantal facetten uit de Swahili cultuur beter te begrijpen en te appreciëren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges, gedeeltelijk met talenpracticum.

Studielast

Totaal: 140 uur (5 EC)
Volgen college: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur.
Literatuur en werkstuk : 114 uur

Toetsing

 • actieve participatie in de colleges (20%)

 • korte presentatie van het werkstuk tijdens de colleges (20%)

 • het werkstuk omvat de lectuur van een tekst (roman, toneelstuk, verschillende kortere teksten) in het Swahili, een samenvatting van de tekst in het Swahili,een lijst inhoudsvragen, een lijst grammatikale vragen, een woordenlijst, samenvatting van twee wetenschappelijke artikelen die betrekking hebben op de tekst en een aanvullende literatuurlijst (60%)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

 • Algemene achtergrondliteratuur

 • Bertoncini-Zúbková, Elena. 2009. Outline of Swahili Literature: Prose, Fiction and Drama. Leiden: Brill.

 • Horton, Mark and John Middleton. 2000. The Swahili. The social landscape of a mercantile society. Oxford: Blackwell Publishers.

 • Middleton, John. 1992. The world of the Swahili. An African mercantile Civilization. New Haven & London: Yale University Press.

 • Nurse, Derek and Thomas Spear. 1985. The Swahili. Reconstructing the history and language of an African society, 800-1500. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

 • Meer specifieke literatuur in het Swahili en in andere voertalen (meestal Engels) wordt tijdens het college en per thema bekendgemaakt. De studenten zullen ook gebruik leren maken van een Swahili / Swahili woordenboek.

 • Kamusi ya Kiswahili Sanifu. 1981. Dar es Salaam: Oxford University Press.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Mw. dr. M.Devos.