Prospectus

nl en

Afrikaanse geschiedenis: een overzicht

Course
2014-2015

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus laat de studenten kennis maken met de discipline geschiedenis. De cursus biedt inzicht in een aantal cruciale thema’s in de geschiedenis van Afrika en in de methoden van onderzoek in Afrikaanse geschiedenis. Zowel het ‘traditionele’ archief onderzoek als de alternatieve archieven (landschap) worden besproken. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan naar het gebruik van orale geschiedenis, levens geschiedenissen, biografieën, etc. Er wordt in dit college een verbinding gezocht met de antropologie van Afrika.

Leerdoelen

Het verwerven van methodologische kennis en feitelijke informatie die noodzakelijk is voor de verdere studie. Eerste confrontatie met wetenschappelijke monografieën; schrijfvaardigheid.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

  • Totaal: 140 uur (5 EC)

  • Bijwonen college: 26 uur

  • Tentamens: 4 uur

  • Literatuur: 110 uur

Toetsing

2 toetsen (elk 50%) meerkeuze- en essayvragen. De eerste vindt plaats in de toetsweek, voor de tweede zie tentamenrooster.
Beide toetsen moeten minimaal een 5 zijn.
Studenten die een van de toetsen onvoldoende maken, moeten het hertentamen doen, dat de gehele stof bevat.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

  • John Iliffe, Africans: the History of a Continent, 2nd edition, Cambridge University Press, en twee monografieën.

  • Andere literatuur wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. J.B.Gewald