Prospectus

nl en

Chinese Taalkunde: morfologie

Course
2014-2015

Toegangseisen

In het ideale geval heeft de student die mee wil doen aan dit college (een van) de BA2 taalkundecolleges uit het Chinastudiesprogramma gevolgd (“Typologie”, “Variatie”) of colleges gevolgd uit het BA programma Taalwetenschap.

Beschrijving

In deze cursus gaat het om morfologie, dat wil zeggen, die grammaticale processen die zich op het woordniveau afspelen. Er wordt vaak beweerd dat de Chinese talen niet veel van dat soort processen hebben, maar dat valt reuze mee. In deze cursus bestuderen we morfologische processen, niet alleen in het Mandarijn, maar ook in andere varianten van het Chinees.

Leerdoelen

  • Kennis: De deelnemers aan deze cursus zullen allerlei kennis op doen op het gebied van het Chinees (in het bijzonder mwaar het gaat om wat zich afspeelt op, onder en boven het woordniveau). Tegelijkertijd zullen ze bekend worden gemaakt met allerlei noties en begrippen uit de taalwetenschap.

  • Verdere ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals:

  • Het verzamelen, evalueren, ordenen en analyseren van informatie;

  • kritisch en analytisch lezen en luisteren;

  • mondelinge en schriftelijke verslaglegging (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Zie collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 ec = 140 uur
24 contacturen; plm 40 uur voor het afsluitende werkstuk; plm 75 uur voor voorbereiding en de schriftelijke opdrachten (gemioddeld 5 à 6 uur per week).

Toetsing

  • Schriftelijke en mondelinge opdrachten (40%)

  • en een afsluitend werkstuk (60%).

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten en het werkstuk, maar het cijfer voor het werkstuk mag niet lager zijn dan een vijf (5,0). Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste definitieve versie een 4,99 of lager heeft gehaald.

Blackboard

De cursus wordt ondersteund met Blackboard

Literatuur

Wordt gaandeweg bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

R. Sybesma

Opmerkingen