Prospectus

nl en

Chinese taalkunde: typologie

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens dit college wordt ingegaan op de eigenschappen van het Chinees. We kijken naar het lexicon, de morfologie, de fonologie en de syntaxis, waarbij we ons niet beperken tot het Mandarijn, maar ook waar het uitkomt andere Chinese talen de revue laten passeren. Gaandeweg raken we ook vertrouwd met taalkundige terminologie en methodologie.

Studielast

totaal ca. 140 uur (5 EC x 28 uur)

  • contacturen: 24

  • voorbereiding voor colleges: 22 uur

  • opdrachten: 38 uur

  • werkstuk: 56 uur

Leerdoelen

Kennis van de typologie van het Chinees; van de methoden en technieken van het taalkundig onderzoek, zowel van binnen als van buiten China; ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; kritisch en analytisch lezen en luisteren; mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijke en mondelinge opdrachten (40%)

  • en een werkstuk (60%).

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de opdrachten en het werkstuk, maar het cijfer voor werkstuk moet minimaal een 5.0 (vijf) zijn. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste definitieve versie een 4,99 of lager heeft gehaald.

Blackboard

Ja, voor een gedetailleerd weekoverzicht en de opdrachten. Blackboard

Literatuur

Wordt tijdens college en via blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de docent prof. dr. R. Sybesma.