Prospectus

nl en

Leren en instructie 2

Course
2014-2015

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student is in staat inzichten uit (de in Leren en Instructie 1 en 2) aangeboden theorie over klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie en ervaringen uit de onderwijspraktijk aan elkaar te verbinden.

Beschrijving

Mede afhankelijk van de leerbehoeften en praktijkervaringen van de student wordt in vervolg op Leren en Instructie 1 verdiepende theorie wordt behandeld op het gebied van klassenmanagement, algemene didactiek, pedagogiek en schoolorganisatie.

Werkvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

Video- analyse voor de rollen regisseur, pedagoog en (vak)didacticus, aan de hand van de theorie uit deze en de voorgaande module Leren en Instructie (maximaal 4 pagina’s).

Literatuur

  • Verdiepende literatuur, wordt later bekend gemaakt.

Digitale leeromgeving

Blackboard

Rooster