Prospectus

nl en

Society & Culture Seminar Japanese Religions and Buddhism (FAT)

Course
2013-2014

Toegangseisen

geen

Beschrijving

De cursus beoogt een historisch kader te verschaffen voor begrip van de wereldbeelden zoals die leven in de Japanse maatschappij. Tradities zoals het Boeddhisme en Shinto worden belicht vanuit een synchronisch perspectief. Aandacht wordt besteed aan de correctheid van voorstellingen die de student heeft over de Japanse situatie. De student wordt vertrouwd gemaakt met recente literatuur en ontwikkelingen d.m.v. discussies over de belangrijkste vraagstukken op het vakgebied in samenhang met de opbouw van algemene kennis over Japanse religie vanuit een handboek. Parallel wordt de student geoefend in schriftelijke vaardigheden door het maken van een analytisch en een research werkstuk, en mondelinge vaardigheid dmv discussie en presentatie.

Leerdoelen

De opbouw van algemene en historische kennis van Japanse religie, Boeddhisme en Shinto en van het vakgebied. Het gebruik van databases. Kennis van methodologien en de achtergronden van de huidige benaderingen. Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Rooster

Onderwijsvorm

WERKCOLLEGE

Studielast

Colleges 6 weken a 4 uur: 24 uur
Collegevoorbereiding: 24 uur
Handboek 25 uur:
Overige literatuur: 30 uur
Presentatie: 5 uur
Werkstuk 1: 8 uur
Werkstuk 2: 16 uur
Tentamen: 8 uur

Toetsing

De student wordt beoordeeld op:
participatie (aanwezigheid op college met een minimum van 70%, actieve deelname an de discussies en het verzorgen van een mondelinge presentatie) 30%
analytisch werkstuk 20%
research werkstuk 30%
schriftelijk tentamen 20%

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings. Werkstukken worden digitaal ingeleverd en nagekeken.

Literatuur

Verplicht: Bowring, Richard, The Religious Traditions of Japan 500-1600, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
Voor deze cursus zijn verschilende readers beschikbaar op de Blackboardsite. Verdere literatuur staat beschreven in de cursussyllabus en wordt aangeboden via de Blackboard-site.

Aanmelden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. H van der Veere (h.van.der.veere@hum.leidenuniv.nl)

Opmerkingen