Prospectus

nl en

Zorg voor mensen met functiebeperkingen

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorie en neuropsychologie op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

In dit inleidende vak wordt onder andere ingegaan op:

 • de geschiedenis van de zorg voor mensen met beperkingen en de veranderingen in visie op zorg;

 • de aard en de oorzaken van ernstige ontwikkelingsstoornissen in brede zin;

 • de verschillende functiebeperkingen en de gevolgen voor de ontwikkeling;

 • stoornissen in de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden;

 • verschillende visies op en definities voor ernstige ontwikkelingsbeperkingen en handicaps;

 • de betekenis van deze beperkingen voor betrokkenen, ouders en maatschappij;

 • de orthopedagogische zorg voor mensen met een ernstige ontwikkelingsproblematiek.

Leerdoelen

Doel van dit vak is de student te voorzien van kennis en inzicht in de hierboven genoemde onderwerpen. Er wordt gewerkt aan de eindtermen 1.1 t/m 1.3 en 1.5, 2.2 t/m 2.4, 2.8 t/m 2.11 en 3.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, verdiepingscolleges en werkopdrachten via Blackboard.

Toetsing

Tentamen over de literatuur en de collegestof, deels meerkeuze (40 vragen) en deels open vragen (4).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Batshaw, M.L., Roizen, N.J., Lotrecchiano, G.R. (2013). Children with Disabilities. Baltimore: Paul Brookes Publications.

 • Aanvullende literatuur en video’s via Blackboard

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

 • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

 • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

 • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing

Contact

Coördinator van het vak is mw. dr. Y.M. Dijkxhoorn. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft zij spreekuur aansluitend op het college.