Prospectus

nl en

Psychopathologie: orthopedagogische aspecten

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorie en neuropsychologie op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

Voortbouwend op de ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorieën en neuropsychologie wordt in het vak psychopathologie de nadruk gelegd op de integratie van de kennis die de normale ontwikkeling en de afwijkende ontwikkeling betreft. Er wordt ingegaan op welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van stagnaties, belemmeringen of interferenties. Wat zijn de risico- en protectieve factoren, vooral ook vanuit de omgeving en de opvoeding? Er worden verschillende modellen gepresenteerd die het ontstaan van psychopathologie beschrijven. De belangrijkste stoornissen en syndromen die in de kinderleeftijd en adolescentie ontstaan komen aan de orde.

Leerdoelen

Om kinderen en jongeren met een veelheid aan mogelijke problemen te kunnen begeleiden en/of ouders te adviseren bij de opvoeding, is een gedegen kennis van de normale en de afwijkende ontwikkeling en de factoren, die in die ontwikkeling kunnen interfereren van essentieel belang. De student is aan het eind van dit vak in staat om problemen vanuit de relevante kaders te bezien en kan de belangrijkste stoornissen en ontwikkelingsinterferenties herkennen (eindtermen 1.1 t/m 1.3, 2.2 t/m 2.4, 2.7, 2.8 & 3).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkcolleges via Blackboard. Op Blackboard wordt verwerkingsmateriaal aangeboden in de vorm van extra literatuur, video’s, vragenlijsten en opdrachten bij de literatuur en de video’s om de stof beter te kunnen verwerken. Deze opdrachten worden in het laatste college besproken.

Toetsing

Tentamen bestaande uit Multiple Choice (40) en open vragen (4).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Kerig, P.K., Ludlow, A. & Wenar, C. (6e druk). Developmental Psychopathology from Infancy through Adolescence. New York: Prentice Hall.

  • Kortman, F. (meest recente druk). Transculturele psychiatrie; van praktijk naar theorie. Assen: Van Gorcum

  • Aanvullend materiaal via Blackboard

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing

Contact

Coördinator van het vak is Mw. dr. Y.M. Dijkxhoorn. In de periode dat het vak gegeven wordt heeft zij spreekuur aansluitend op het college.