Prospectus

nl en

Methoden van Kwalitatief Onderzoek

Course
2013-2014

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld als een eerste kennismaking met het kwalitatieve onderzoek. Besproken wordt wat kwalitatief onderzoek precies is en op welke wijze het uitgevoerd kan worden.

Studenten maken kennis met de diverse methoden van dataverzameling, zoals participerende observatie en interviewen. Hierbij wordt ook besproken voor welke (pedagogische) vraagstukken deze met name geschikt zijn. Tevens komen de verschillende analysetechnieken die binnen het kwalitatief onderzoek gebruikt worden aan bod. Van de studenten wordt verwacht dat zij na afloop van Methoden van Kwalitatief Onderzoek inzicht hebben gekregen in het verloop van het onderzoeksproces en de bij kwalitatief onderzoek te gebruiken methoden en technieken (inclusief dataverzameling). Daarnaast krijgen studenten enige vaardigheid in het onderzoekbaar maken en operationaliseren van sociaal-wetenschappelijke problemen.

Leerdoelen

  • Studenten maken in deze cursus kennis met kwalitatieve onderzoeksmethoden (eindterm1.4).

  • Van studenten wordt verwacht dat ze Engelstalige teksten lezen en analyseren (eindterm 2.4).

  • Na afloop worden studenten in staat geacht om op meer professionele wijze en op basis van wetenschappelijke argumenten mondeling en schriftelijk te communiceren (2.8 en 2.9).

  • De cursus stimuleert tot een kritische en nieuwsgierige wetenschappelijke houding en nodigt studenten uit om de koppeling te maken tussen onderzoek en praktijk. Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig nieuwe kennis verwerven (3.1 t/m 3.4).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Schriftelijke toets.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Bryman, A. (2012). Social research methods (4th edition). Oxford: Oxford University Press.

  • Eventuele ondersteunende literatuur wordt t.z.t. op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Voor ALLE hoorcolleges, werkgroepen, tentamen en herkansing van het vak is aparte inschrijving via uSis verplicht.

  • Inschrijven voor de hoorcolleges van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het eerste college plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de werkgroepen van het vak kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de eerste werkgroepbijeenkomst plaatsvindt;

  • Inschrijven voor het tentamen kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat het tentamen plaatsvindt;

  • Inschrijven voor de herkansing kan vanaf twee maanden tot uiterlijk één week voordat de herkansing plaatsvindt.

Let op: zonder inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het onderwijs, tentamen of de herkansing.

Contact

Drs. A. van der Voort
Kamer 4B44