Prospectus

nl en

Keuzeruimte Pedagogische Wetenschappen

Course
2013-2014

Keuzeruimte

In het derde jaar van de bacheloropleiding zijn 20 ects ingeruimd voor het volgen van keuzevakken. Voor het invullen van de keuzevakruimte zijn er verschillende mogelijkheden, binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen en daarbuiten.

Keuzevakken binnen het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt in het eerste semester (blok 1 en 2) vijf keuzevakken aan, die gevolgd kunnen worden door zowel studenten van de Bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen als door studenten van andere bacheloropleidingen:

In blok 1:

In blok 2:

Voor deze vakken kun je je inschrijven op uSis tot één week voor aanvang van het vak.

Ook kunnen studenten hun keuzeruimte vullen met vakken uit andere bachelorspecialisaties Pedagogische Wetenschappen dan de eigen specialisatie. Hiervoor zijn enkele voorwaarden van kracht (zo mogen er niet meer dan twee keuzevakken uit één specialisatie gekozen worden). De studieadviseurs kunnen je alles vertellen over deze voorwaarden en je adviseren bij het vullen van je keuzevakruimte.

Keuzevakken buiten het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Je kunt je keuzevakruimte ook vullen met een minor. Een minor is een samenhangend pakket van vakken met een omvang van 30 ects. Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt, in samenwerking met enkele andere instituten van de Universiteit Leiden, deze twee minoren aan:

De Multiculturele Samenleving

Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief

Wanneer je een minor (of enkele vakken daarvan) wilt volgen moet je altijd via uSis toestemming aan de examencommissie vragen.

Losse keuzevakken

En natuurlijk kun je, zoals dat altijd al mogelijk was, je keuzevakruimte vullen met losse keuzevakken die aangeboden worden binnen de Universiteit Leiden of een andere nationale of internationale universiteit.

Er zijn geen minimumgrenzen gesteld aan de omvang van losse keuzevakken, zolang er in totaal maar ten minste 20 ects aan keuzevakken worden gevolgd. Sommige keuzevakken zijn echter uitgesloten, omdat zij te veel overeenkomen met vakken uit de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen. Studenten wordt aangeraden één of meer vakken te kiezen die aansluiten bij hun eigen belangstelling en voorkennis. Uitsluitend vakken die aan een universiteit gedoceerd worden komen in aanmerking, ook aan een buitenlandse universiteit (zie in het buitenland studeren).

Ook wanneer je je keuzevakruimte vult met losse keuzevakken moet je altijd schriftelijk toestemming aan de examencommissie vragen. Alle keuzevakken moeten worden aangevraagd en geregistreerd in uSis. Uiterlijk drie weken voor aanvang van het keuzevak dien je het verzoek tot toestemming in. Zodra het verzoek is goedgekeurd door de Examencommissie, wordt het vak in je vereisten aan je keuzeprogramma toegevoegd.

Toestemming keuzevakken aanvragen

Keuzevakken gegeven door het instituut Pedagogische Wetenschappen of een ander instituut van de Universiteit Leiden vraag je op de volgende manier aan. Ga in uSis naar ‘studievereisten’> klik op een nog niet ingevuld keuzevak> kies voor ‘indienen verzoekschrift’ en daarna voor ‘vervanging’> vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt gaan volgen> klik op ‘indienen’. Na het volgen van het keuzevak wordt het tentamencijfer automatisch verwerkt in je studievereisten.

Keuzevakken gegeven door andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten vraag je als volgt aan. Ga in uSis naar ‘studievereisten’> klik op een nog niet ingevuld keuzevak> kies voor ‘indienen verzoekschrift’ en daarna voor ‘extern keuzevak’> vul de gegevens in van het keuzevak dat je wilt gaan volgen> klik op ‘indienen’. Na het volgen van het keuzevak moet je een schriftelijk bewijs van het tentamencijfer (ondertekend en/of gestempeld door de universiteit waar je het vak gevolgd hebt) inleveren bij de Onderwijsdienst Pedagogische Wetenschappen.

Keuzevak aan een buitenlandse universiteit

Voor wie het leuk vindt om een tijdje aan een buitenlandse universiteit te studeren zijn er volop mogelijkheden. Heb je interesse maak dan ruim van tevoren een afspraak met de buitenlandcoördinator, mw. drs. J. Bouwer.