Prospectus

nl en

Literary Careers (1300-1800): ‘Career Strategies’ in Dutch Middle Ages and Early Modern Texts

Course
2013-2014

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen. Het college is toegankelijk voor MA-studenten Neerlandistiek en voor MA-studenten uit andere opleidingen (als Duits, Engels, Frans, Italiaans, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Religieuze Wetenschappen en Wijsbegeerte).

Beschrijving

Sociale media, gelikte cv’s en professionalisering: carrièrestrategieën en zelfrepresentatie zijn tegenwoordig hot issues. Of waren ze dat al langer? Ook middeleeuwse en vroegmoderne schrijvers als Jacob van Maerlant en Constantijn Huygens wisten zichzelf reeds bijzonder voordelig te presenteren. Daarvoor gebruikten ze hun teksten of mooie prenten. Maar ook zetten ze hun netwerk in en stemden ze de timing van hun publicaties af op de historische omstandigheden of hun opdrachtgevers. Zolang het hun dichterscarrière maar bevorderde.
Deze werkgroep gaat over biografie en beeldvorming in teksten van middeleeuwse en vroegmoderne schrijvers uit de Nederlanden. Hoe zette Vondel zichzelf in de markt? Wat moesten lezers van Jan van Boendale denken als hij optrad in zijn eigen dialogen? Hoe slaagden vrouwen erin te publiceren? Uiteraard zijn schrijvers geen alwetende strategen; hun publieke persona’s worden mede beïnvloed door het publiek, historische omstandigheden en de onvoorspelbare werking van teksten.
Voor het onderzoek naar strategieën krijgt de student methodische instrumenten aangereikt, zoals netwerkanalyse, bibliografische skills, interpretatie van parateksten en close reading. Het onderzoek voor de nota wordt ingekaderd door de recente vaktheoretische discussie aangaande zelfrepresentatie en self-fashioning, die zich afspeelt tussen een historische en een discursieve tekstbenadering.

Leerdoelen

 • Kennis: Studenten vergroten hun kennis van thema’s en genres in de Nederlandse literatuur van 1300-1800, door het bestuderen van uiteenlopende teksten en aan de hand van nationale en internationale secundaire literatuur over career strategies.

 • Inzicht: Studenten verwerven inzicht in de toepassing van nieuwe concepten in de literatuurwetenschap en de toepasbaarheid daarvan op de Nederlandse literatuur tot aan de Romantiek. Ze vormen zich een idee van de veranderende opvattingen over Nederlandstalige literatuur van ca. 1300-1800 door de bestudering van primaire historische teksten en gezaghebbende publicaties op het gebied van career criticism, authorship studies en self-fashioning.

 • Vaardigheden: Deelnemers leren teksten uit diverse genres te analyseren aan de hand van diverse benaderingswijzen en aan de hand van recente ideeën over literatuur en media. Zij verrichten individueel onderzoek en presenteren hun resultaten in een voordracht en een werkstuk.

Rooster

Woensdag, 13-15 uur

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • totale studielast voor de cursus: 280 uur – uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur – tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en leesverslagen: 100 uur – Materiaal verzamelen en schrijven van een werkstuk: 120 uur
  -voorbereiden presentatie en prepaper op basis van materiaal voor werkstuk: 34 uur

Toetsing

 • Opdrachten tijdens het college, deelname aan de discussie, algehele inzet (15%)

 • Portfolio, presentatie en prepaper (15%)

 • Werkstuk (70%)
  Als het eindcijfer onvoldoende is moet het eindwerkstuk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van en verwijzen naar literatuur, voor een overzicht van week tot week (inclusief wat moet worden voorbereid) en studiemateriaal, en voor de communicatie tussen de docent en de student(en) en tussen studenten onderling. Studenen dienen zich dus voor deze cursus ook in Blackboard in te schrijven.

Literatuur

Twee weken voor het college wordt via blackboard een dossier met secundaire literatuur beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A) – g.warnar@hum.leidenuniv.nl – 071-5272158