Prospectus

nl en

Taalkundig onderzoek naar taalgebruik in het Portugees van Brazilië 1

Course
2013-2014

Toegangseisen

Portugees 3

Beschrijving

Deze cursus is erop gericht om de studenten een eerste kennismaking te bieden met toegepast taalkundig onderzoek. De studenten zullen kunnen kiezen uit een aantal taalkundige vraagstukken die zij vervolgens zullen analyseren met de tot nu toe verworven taalkundige kennis. Vooral onderwerpen waarin verschillen tussen de regionale varianten van het Portugees centraal staan zullen aan bod komen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de methodologie van taalkundig onderzoek. Tevens zal er aandacht zijn voor verschillen tussen het Braziliaans en het Europees Portugees.

Leerdoelen

Dit college is erop gericht de studenten voor te bereiden op het eindwerkstuk. De studenten maken kennis met enkele aspecten die onmisbaar zijn voor een taalkundig onderzoek; er zal speciale aandacht worden besteed aan de kritische discussie van de bibliografie. Studenten krijgen kleine opdrachten die gebaseerd zijn op beperkte corpora om de verschillende stappen van het taalkundig onderzoek uit te oefenen.

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkgroepen en zelfstudie.

Toetsing

Actieve deelname en werkstuk [100%].

Blackboard

Blackboard. Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, methodologische indicaties, specifieke informatie over elk college en de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk.

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Aanmelden via uSis voor college en paper.

Contact

Mw. profr. dr. L.M.L. Rodriguez en dhr. Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.