Prospectus

nl en

Linguistics Brazil

Course
2013-2014

Toegangseisen

Portugees 2

Beschrijving

De cursus bestaat uit twee blokken. In het eerste blok wordt de syntactische theorievorming bestudeerd met nadruk op taalvariatie. De hedendaagse syntactische theorie wordt toegepast op interessante verschijnselen uit het Portugees dat wordt gesproken in Brazilië. Het tweede blok is erop gericht de student verschillen tussen de regionale varianten van het Braziliaans Portugees bij te brengen. Tevens zal er aandacht zijn voor verschillen tussen het Braziliaans en het Europees Portugees.

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus zullen de studenten over kennis beschikken van de hedendaagse syntaxis, en zullen zij in staat zijn de syntactische verschillen tussen de varianten van het Portugees te analyseren.

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Werkstuk 40%, eindwerkstuk 40% en presentaties 20%

Blackboard

Blackboard. Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, methodologische indicaties, specifieke informatie over elk college en de indeling van de opdrachten en het eindwerkstuk.

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Mw. profr. dr. L.M.L. Rodriguez en dhr. Prof.dr. J.E.C.V. Rooryck

Opmerkingen

Verplichte presentaties