Prospectus

nl en

Comunidad y política en la ficción latinoamericana I

Course
2013-2014

Toegangseisen

Taalvaardigheid Spaans module 2b

Beschrijving

Dit vak behandelt de relatie tussen de cultuur – vooraal de literatuur – en de gemeenschap in Spaans Amerika. De Natie is een abstracte constructie die sterke symbolen (beelden, verhalen of stereotypen) nodig heeft om te bestaan. De symbolen zijn woorden en beelden die, in hun politieke en historische gebruik, hun ambigüiteit hebben verloren. Het doel van het vak is de ambiguïteit te herstellen, de teksten te leren lezen precies daar waar een breuk ontstaat, zowel in hun eigen tijd en context als in hun hedendaagse gebruik.

Leerdoelen

  • Het presenteren van letterkundige analyses in de vorm van referaat

  • Kritisch leren lezen en denken

  • Leesstrategieën verder ontwikkelen

  • Toepassing basisbegrippen van de Literatuurwetenschap aan de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

  • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse literatuurwetenschap

Rooster

In Latijns-Amerika.

Onderwijsvorm

Hoor en Werkcolleges

Toetsing

Deelname (20%) Presentatie (40%) eindtentamen (40%)

Voor studenten die dit vak in Chili of Argentinië volgen:
Mondelinge presentatie + deelname discussies.
Open boek paper (paper geschreven tijdens het college)

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak en de literatuur.

Literatuur

Nader bekend te maken. Het eerste deel word ingevuld in Latijns Amerika met specifieke bibliografie.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem uSis. Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Prof. dr. L. Rodriguez, tel.nr. 071-5272065

Opmerkingen

Deze cursus wordt aangeboden in Argentinië of Chili (afhankelijk van de keuze van de student). Voor hoofdvak studenten die niet naar Latijns-Amerika gaan wordt deze cursus aangeboden als Capita Selecta.