Prospectus

nl en

Introduction to Latin American modern history II

Course
2013-2014

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. Deze cursus analyseert de actuele situatie in diverse Latijns-Amerikaanse landen. Tijdens de colleges zal de huidige sociaal-economische en politieke realiteit van één specifiek land of groep landen aan bod komen. Tijdens de landenanalyse zal dieper worden ingegaan op thema’s die in deel I in algemene termen zijn behandeld.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de specieke kenmerken van de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van ieder Latijns-Amerikaanse land.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar, 1e semester)

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Blackboard

Via Blackboard wordt alle noodzakelijke informatie bekend gemaakt (programma, rooster, mededelingen, etc.). Ook wordt melding gemaakt van interessante activiteiten (zoals lezingen, exposities, etc.) die gerelateerd zijn aan de thema’s die tijdens de cursus aan bod komen.

Literatuur

Benjamin Keen en Keith Haynes, A History of Latin America. Boston: Houghton Mifflin, 2012 (9e editie). ISBN: 978-1-111-84142-3.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.Dr. P. Silva Tel.: 071-527 5496

Opmerkingen

Deze cursus is deel II van een tweedelige cursus (elk van 5 ECTS). Het eerste deel wordt gevolgd door zowel hoofdvak- als minorstudenten. Dit tweede deel is alleen bedoeld voor hoofdvakstudenten.
Verplichte aanwezigheid (minimaal 9 van de 12 colleges).