Prospectus

nl en

Organische chemie 1

Course
2013-2014

Tijdens het college zullen de basisbeginselen van de organische chemie behandeld worden aan de hand van relevante voorbeelden. De nadruk zal liggen op de structuur en de reactiviteit van functionele groepen zoals alkanen, alkene, alkynen, alcoholen, ethers, aldehydes, ketonen, carbonzuren, esters, halogeniden en aromaten. Het gebruik van deze functionele groepen in de organische synthese zal worden toegelicht middels relevante eenstapstransformaties. Verder zal aandacht worden besteed aan de mechanistische aspecten van de meest basale organische transformaties. Ten slotte zullen een aantal praktijkvoorbeelden rond de organische synthese van enige geneesmiddelen worden besproken.

Coordinator

Dr. ing. M. Overhand

Students

BFW1-MST1

Method of instruction

Hoor- en werkcollege

Required reading

J.Clayden, N. Greeves, S. Warren. Organic Chemistry (2e editie). Uitgever: Oxford. ISBN: 9780199270293.

Examination

Schriftelijk tentamen

Course objective

De student is bekend met de basisbeginselen van de organische chemie. De student kan de opgedane kennis toepassen op eenvoudige reacties en is bekend met de achterliggende mechanismen van deze reacties.

Remarks

Molecuulbouwdoos: Molecular Model Kit (Darling Models), verkrijgbaar bij het Chemisch Dispuut Leiden en Aesculapius.