Prospectus

nl en

Molecular Genetics 2

Course
2013-2014

Vakbeschrijving

Doel is het verkrijgen van inzicht in een aantal processen en verschijnselen in de cel waarbij met name de nucleinezuren RNA en DNA een hoofdrol vervullen. Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a.: recombinatie-gebeurtenissen, DNA rearrangements, “RNA-world”, RNA-editing, RNA-transport en RNA-processing.

Coordinator

Prof. dr. M.H.M. Noteborn, Dr. R.T. Dame

Doelgroep

S-LST-BFW2

Toegangseisen

Biochemie 1, Moleculaire genetica 1

Onderwijsvorm

colleges

Literatuur

Onder voorbehoud:

  • Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 5e editie. Garland Science, ISBN 9780815341062

  • Lehninger principles of biochemistry, D.L. Nelson, M.M. Cox, 3rd edition, Worth publishing, ISBN: 0716743396.

Toetsing

schriftelijk tentamen