Prospectus

nl en

Farmacologie

Course
2013-2014

Leidraad van dit blok zijn de relaties en factoren, welke de farmacologische respons en de variabiliteit daarop bepalen. Hierbij wordt uitgebreid gesproken over het verband tussen drug delivery, farmacokinetiek, biofase equilibratie, signaaltransductie en homeostase (fysiologie en pathologie). Tevens geeft dit blok de farmacostatistische basis voor (klinisch) onderzoek in farmacologie en ontwikkeling van geneesmiddelen. Modellen voor farmacokinetiek (PK) en farmacodynamiek (PD) worden gebruikt om de respons op therapeutische behandeling te beschrijven en scenario’s te voorspellen. Met computermodellen worden systemen en hun gedrag gesimuleerd. Met daadwerkelijke metingen wordt de praktijk onderzocht en het belang van de statistiek aangetoond. De nadruk ligt op het beschrijven van variaties. Dit is met name van belang bij farmacokinetiek en farmacodynamiek, waar variaties tussen individuen van grote invloed zijn op de respons. Er wordt aandacht besteed aan zgn. populatiemodellen die deze individuele variatie expliciet modelleren.

Coordinator

Dr. O.E. Della Pasqua

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Thema Effecten van Geneesmiddelen 1, 2 & 3; Fysiologie

Onderwijsvorm

hoorcollege, werkgroepen, literatuurstudie, studieopdrachten en practicum

Literatuur

literatuur wordt later bekendgemaakt

Toetsing

tentamen, verslagen en voordracht