Prospectus

nl en

Biochemie 2 practicum

Course
2013-2014

Het practicum illustreert enkele belangrijke begrippen uit de Biochemie zoals behandeld in het college Biochemie 2 (prof. Hagedoorn). Hierin staat centraal de relatie tussen structuur en functie: wat is het verband tussen de bouw van complexe biologische systemen en hun biologische functie? Sommige experimenten zullen het karakter hebben van een (klein) onderzoek.

Kinetiek en eigenschappen van een enzym (alcohol dehydrogenase) en de complexe regulatie van de enzymen van de electronentransportketen (zuurstofconsumptie in mitochondrien geisoleerd uit aardappels).

Coordinator

dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW2-LST

Toegangseisen

Biochemie 1, Moleculaire genetica 1, Biochemisch-practicum 1

Onderwijsvorm

practicum, inclusief verslaglegging

Literatuur

*Practicumhandleiding *Lehninger Principles of Biochemistry, D.L. Nelson, M.M. Cox, Third Edition, Worth Publishing, ISBN: 0716743396

Toetsing

experimentele vaardigheid en verslaglegging