Prospectus

nl en

Introduction Second Language Acquisition

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Studenten van buiten de faculteit wordt aangeraden een inleidend boek over taalwetenschap te lezen.

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek (met opdrachten) wordt gebruik gemaakt van klassieke publicaties als ondersteunend materiaal. Elk hoorcollege wordt gevolgd door een werkcollege waarin de opdrachten worden besproken en achtergrondliteratuur wordt verwerkt.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende theoretische benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen van het vakgebied, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen cursusboek en achtergrondliteratuur: 76 uur

  • maken opdrachten: 36 uur

Toetsing

Wekelijkse opdrachten (25%). Het afsluitende schriftelijk tentamen bestaat voor de helft uit gesloten vragen en voor de helft uit korte open vragen (75%).

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, vragen, powerpointpresentaties, etc.

Literatuur

Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2006) How languages are learned, Oxford University Press. ISBN 978 0 19 42224 6.
Voor eerste bijeenkomst bestuderen: hoofdstuk 1.
Aanvullende literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Dr. J. Caspers, j.caspers@hum.leidenuniv.nl