Prospectus

nl en

Tekstontwerp en persuasieonderzoek

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Wat hebben Philips, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Aidsfonds gemeen? Alle drie willen ze invloed uitoefenen op ons gedrag. Philips om ons hún dvd-recorder te laten kopen (Sense and simplicity), het ministerie om ons te laten autorijden zonder alcohol te hebben gedronken (Daar kun je mee thuis komen) en het Aidsfonds om ons te bewegen geld te doneren voor aidsbestrijding (Stop Aids now!). En alle drie de organisaties gebruiken (o.a.) teksten als overtuigingsmiddel.
In de werkgroep Tekstontwerp en persuasieonderzoek staat centraal de effectiviteit van teksten die bedoeld zijn om het gedrag van een doelgroep te beïnvloeden. Wat maakt een folder, verkoop- of bedelbrief, advertentie, rapport of website succesvol? Hoe beïnvloeden inhoud, structuur, stijl en illustraties van een tekst het gedrag van mensen? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van (empirisch) onderzoek uit verschillende disciplines, zoals sociale psychologie, marketing, taalbeheersing en communicatiewetenschap. Dit vak is een inleiding in het ontwerpen van overtuigende teksten. Het laat zien hoe de resultaten van wetenschappelijk onderzoek tekstschrijvers in de beroepspraktijk enorm tot steun kunnen zijn.

Leerdoelen

Na afronding van het college hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • de theorie van het ontwerpen van persuasieve teksten;

 • het empirische onderzoek naar overtuigingsprocessen;
  en daarmee samenhangende vaardigheden op gebied van:

 • het analyseren van persuasieve teksten (bureauanalyse);

 • het opzetten en uitvoeren van lezersonderzoek (plus-en-minmethode);

 • het uitbrengen van een gedegen advies (schriftelijk en mondeling).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur
Er zijn twee groepen gepland (11-13 en 13-15). De groep van 13-15 gaat alleen door als de groep van 11-13 is overtekend.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur
College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Huiswerkopdrachten: 10 × 3 uur = 30 uur
Referaat: 16 uur
Presentatie: 10 uur
Onderzoek en nota: 58 uur

Toetsing

Adviesnota (60%), referaat (15%), mondelinge presentatie van het onderzoek (15%) en opdrachten en deelname (10%) tijdens de werkgroep tellen mee voor het eindcijfer. Alleen de nota kan worden herkanst. Wie daarna gemiddeld onvoldoende staat, moet het gehele vak opnieuw doen.

Blackboard

Er wordt uitgebreid gebruikgemaakt van Blackboard. Onder meer voor mededelingen, het rooster, de meest actuele opdrachten en reacties van de docent op ingeleverd werk. Daarnaast staan enkele artikelen die bestudeerd moeten worden voor de bijeenkomsten op Blackboard.

Literatuur

 • H. Hoeken [e.a.]: Overtuigende teksten. Onderzoek en ontwerp. Bussum: Coutinho, 2012, tweede herziene druk! [Aanschaffen.]

 • R. Petterson: Attention. In: Document Design, 2000-2001, vol 2, pp. 113-130.

 • B. Pol, C. Swankhuisen en P. van Vendeloo: Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden. Bussum: Coutinho, 2e herziene dr. 2013 [aanschaffen facultatief.]

 • B. Vroom: De tekst getest. Handleiding voor het pretesten van schriftelijk materiaal. Assen: Van Gorcum, 1994.

En overige artikelen die op het college bekend worden gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. J.C. (Jaap) de Jong ; tel. 071 527 2137.

Opmerkingen

Eerst wordt de theoretische, wetenschappelijke basis gelegd door het samen bestuderen van de eerste twee genoemde boeken. De studenten zullen elk een referaat houden over een deel van de literatuur; tussentijds toetsen zij hun inzicht door kleine opdrachten te maken. Vervolgens passen de studenten in duo’s de theorie in de praktijk toe op zelfgekozen persuasieve teksten. Zij maken o.a. een persuasieanalyse en doen een lezersonderzoek. Op basis van deze gegevens schrijven zij een herontwerpadviesrapport, dat ze daarna ook mondeling presenteren in de vorm van een onderzoekssymposium.