Prospectus

nl en

Accenttentamen Taalbeheersing

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Zoals je in je bacheloropleiding hebt kunnen ervaren, biedt taalbeheersing een veelheid aan perspectieven op communicatie. Deze leeslijst geeft een verdieping van een aantal belangrijke deelgebieden van de taalbeheersing, die in de bachelor aan bod zijn geweest: pragmatiek, stilistiek, retorica, argumentatie en persuasieonderzoek. De lijst bevat zowel boeken als artikelen. Veelal zijn de boeken wat algemener van aard en wordt in de artikelen op een specifiek onderwerp ingezoomd.
Bij het bestuderen van de lijst zijn de volgende zaken van belang. In het algemeen geldt: het gaat om de hoofdlijn. Wanneer er wordt gerapporteerd over onderzoek betekent dat: Welke onderzoeksvraag wordt door de onderzoeker(s) beantwoord? Hoe luidt het antwoord en welke motivering wordt daarvoor gegeven? Stel je bij het lezen kritisch op. Ben je overtuigd door het onderzoek? Is de motivering consistent? Ziet de onderzoeker iets over het hoofd?

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de taalbeheersing.

 • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover vragen kunnen beantwoorden.

 • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het accenttentamen kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes, dus voor het eerste semester in decmbr/januari en voor het tweede semester vanaf eind mei tot eind juni. In het eerste semester wordt het tentamen afgenomen op 19 december. Wie het tentamen wil afleggen, maakt zelf een afspraak met mw. dr. H. Jansen. De deadline voor aanmelding 9 december.

Wie in het tweede semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor tijdig op te geven uiterlijk vóór 17 mei. Je maakt zelf een afspraak met mevr. dr. H. Jansen.

Onderwijsvorm

Geen college; zelfstandige literatuurstudie. Zie voor instructies de blackboardsite ‘Taalbeheersing literatuurtentamen BA NL.

Toetsing

Mondeling tentamen.

Blackboard

Zie voor instructies Blackboard ‘Taalbeheersing literatuurtentamen BA NL.

Literatuur

Literatuurlijst Taalbeheersing 3e jaar Bachelor [506 pp.]
5 ects = 140 uur = 3,6 pp. per uur lezen en leren
Inclusief vindplaatsen

Pragmatiek [116]

 • Archer & Grundy (eds.). (2011). The pragmatics reader. London: Routledge.
  Hieruit:
  Section 2 (Linguistic Pragmatics), p. 11-54 [43]
  • Introduction
  • Austin
  • Searle
  • Grice
   Section 3 (Post-Gricean Pragmatics), 83-98, 119-128 [24]
  • Introduction Neo-Gricean Pragmatics
  • Levinson
  • Blakemore
   Section 6 (Politeness, face and impoliteness), 271-320 [49]
  • Introduction
  • Goffman
  • Brown & Levinson
  • Locher & Watts

UB Magazijn, plaatsingscode 12737 D 5
UB Study Area 5, plaatsingscode P99.4.P72 P746

Stilistiek [116]

 • J. Fahnestock (2011). Rhetorical Style, The Uses of Language in Persuasion. Oxford: Oxford University Press [45]
  Hieruit:

   1. Introduction (3-19)
   1. Amplification (390-417)
    > UB Magazijn, plaatsingscode 12739 D 10
    > UB online beschikbaar via Oxford Scholarship Online
 • J. Kamalski, L. Lentz & T. Sanders (2004). ‘Coherentiemarkering in informerende en persuasieve teksten. Een empirisch onderzoek naar cognitieve en affectieve effecten’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, nr. 2, pp. 87-104. [27]

  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

 • Mulken, M. van & P.J. Schellens (2012). Over loodzware bassen en wapperende broekspijpen. Gebruik en perceptie van taalintensiverende stijlmiddelen. Tijdschrift voor Taalbeheersing 34(1), 26-53. [28]

UB Studiezaal Nederlands T 4329 (meest recente jaargang)
UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
UB Magazijn, plaatsingscode G 1646 4156

 • H. Pander Maat (2004). ‘Wervend taalgebruik in persberichten – werkt het? Hoe journalisten omgaan met persberichten in de luchtvaartsector’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, nr. 3, pp. 209-225. [16]
  > UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  > UB Magazijn, plaatsingscode G 1646 4156

Argumentatie & Retorica [103]

 • Aristoteles (2004). Retorica, vertaald en ingeleid door Marc Huys. Groningen: Historische Uitgeverij, 2004. Hieruit: p. 1-36. [36pp]

  UB Study Area 5, plaatsingscode PA3900.S6 R47

 • Eemeren, F.H. van (2011). In alle redelijkheid. Rede gehouden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica aan de Universiteit van Amsterdam […]. Amsterdam: Sic Sat. Hieruit: p. 1-12. [12]

  Blackboard

 • Eemeren, F.H. van & R. Grootendorst (1997). Het analyseren en beoordelen van een betoog. In F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (red.), Studies over argumentatie (pp. 235-264). Amsterdam: Boom. [30]

  VGB NED 23 5578
  UB Studiezaal Nederlands, S.NED. 23 4839

 • Eemeren, F.H. van, R. Grootendorst en F. Snoeck Henkemans (1997). Handboek argumentatietheorie, Historische achtergronden en hedendaagse ontwikkelingen. Groningen: Nijhoff, par. 3.2 (pp.65-89). [25]

  VGB NED 23 5566
  UB Magazijn, plaatsingscode 8604 D 10
  UB Study Area 5, plaatsingscode P301.5.P47 E37

Tekstontwerp en persuasieonderzoek [107]

 • Andeweg, B. & J. de Jong (2003). ‘Hoe begint de minister? Een retorisch exordiummodel toegepast op departementale toespraakinleidingen’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, nr. 1, pp. 34-56. [23]

  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

 • Andeweg, B. & J. de Jong (2004). ‘Effecten van inleidingstechnieken’. In: De eerste minuten, attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken. Den Haag: Sdu, pp. 365-390. Diss. Nijmegen. [25]

  UB Magazijn 1753 C 4
  UB Magazijn collectie Compact Disks, plaatsingscode CDKAST 777
  UB Study Area 7, PF435.A53
  Het hele boek is ook op internet gepubliceerd: http://www.deeersteminuten.nl/

 • Jong, M. de & P.J. Schellens (2000). ‘Formatieve evaluatie’. In: P.J. Schellens, R. Klaas-sen & S. de Vries (red.). Communicatiekundig ontwerpen. Methoden, perspectieven, toepassingen. Assen: Van Gorcum, pp. 100-118. [18]

  UB Magazijn 6134 D 3

 • Hoeken, H. (2009). ‘Narratieve evidentie, levendigheid en overtuigingskracht’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31 , nr.3, pp. 169-184. [16]

  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

Begrijpelijkheid [64]

 • Renkema, J. (1996). ‘Over smaak valt goed te twisten. Een evaluatiemodel voor tekstkwaliteit’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18, nr. 4, pp. 324-338. [25]

  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

 • Elling, S. & L. Lentz (2003). ‘De voorspellende kracht van het CCC-model’. In: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, nr. 3, pp. 221-235. [15]

  UB Study Area 7, plaatsingscode PF73. T335b
  UB Magazijn, plaatsingscode G 1646

 • Lentz, L. (2011). Let op, Begrip verplicht! Begrijpelijkheid als norm in de wet. Oratie Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht, 9 september 2011. [31]
  http://ebookbrowse.com/lentz-leo-oratie-def-pdf-d190938772

 • Jansen, C. (2012). Voorkomen is beter. Op weg naar effectievere teksten in de
  Gezondheidscommunicatie. Oratie Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen,
  20 november 2012. [18]
  http://www.careljansen.nl/map1/Oratie_CJ_2012.pdf

Aanmelden

Via uSis en via Dr. H. Jansen

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. H. Jansen