Prospectus

nl en

Klassieke en moderne retorica

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Waarom gaan sommige politici de geschiedenis in als geweldige redenaars? Ligt dat alleen aan hun ideeën of spelen er (ook) andere factoren een rol? In dit college worden zowel oude als moderne theorieën over overtuigen en beïnvloeding behandeld. Het eerste blok besteden we aandacht aan de geschiedenis, het systeem en de praktijk van de klassieke retorica. In het tweede blok wordt gedemonstreerd hoe de klassieke adviezen doorwerken in moderne retorische theorieën, en welke nieuwe inzichten er zijn bijgekomen.

Leerdoelen

  • Kennismaking met de achtergronden bij het systeem van de klassieke retorica (van Aristoteles tot Quintilianus).

  • Kennismaking met de herleving van de klassieke retorica in de 20ste en 21ste eeuw in de taalbeheersing.

  • Het leren toepassen van de opgedane kennis bij de analyse van klassieke en moderne teksten.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens met zowel vragen over de theorie als toepassingsvragen. Beide tentamens wegen even zwaar. Een deelcijfer mag niet lager dan een 5 zijn. Het eerste deelcijfer mag alleen worden herkanst als dit lager dan een 5 is. Het tweede deelcijfer alleen als het eindcijfer onvoldoende is. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Wordt op Blackboard bekend gemaakt. Bekijk tijdig welke literatuur bestudeerd moet worden voor het eerste college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Niet toegankelijk voor a la carte

Contact

Dr. H. Jansen

Opmerkingen

Blok 3 gaat over klassieke retorica.
Blok 4 is gewijd aan moderne retorische benaderingen.