Prospectus

nl en

Aspecten moderne Nederlandse letterkunde: literatuurtheorie

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

De tekstgerichte benadering van literatuur, die we in het eerste jaar bespraken, is maar een van de mogelijke invalshoeken. Aan de hand van voorbeelden zullen we bespreken welke alternatieven er zijn: van de dialogiciteit en polyfonie van Bachtin, tot ‘de dood van de auteur’ en het structuralisme van Barthes naar de post-structuralistische benaderingen van teksten. Ideologiekritische benaderingen als de postkoloniale of feministische zullen aan de orde komen. Daarbij maken we een begin met het lezen van primaire teksten van theoretici. Aan de hand van interpetatievoorbeelden en -oefeningen met voorbeelden van Nederlandstalige literatuur worden uiteenlopende aspecten van literatuurbenadering behandeld en leren we zulke benaderingen toe te passen en te kritisch te evalueren.

Leerdoelen

De student maakt kennis met verschillende benaderingswijzen van literatuur, die aan de hand van concrete voorbeelden worden geoefend.Hij kan literaire theorie lezen en kent de belangrijkste verschillende benaderingen uit de moderne periode. .

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur
College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Huiswerkopdrachten en voorbereiden college: 13 × 4 uur = 52 uur
Literatuurstudie: 62 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen en wekelijkse opdrachten. Beide tellen mee voor 50%.

Blackboard

— ### Literatuur

  • Stephan Besser: ‘ Benaderingen’, in: – Essink, Franssen en Rock (eds.), Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde. Nijmegen, Vantilt, 2013.

  • Yra van Dijk, Maarten De Pourcq en Carl De Strycker, Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Nijmegen: Vantilt 2013, pp 15-80 en pp. 287-306.

  • Cees Nooteboom, Rituelen

  • Hugo Claus, De geruchten

De rest van de lijst van te bestuderen literatuur wordt op het eerste college uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Meer informatie bij Dr. R. Honings.