Prospectus

nl en

Microscopie en Imaging

Course
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr.M.J.M.Schaaf
Email: m.j.m.schaaf@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Allereerst wordt in deze cursus ingegaan op de fysische principes van licht, om zo een basis te leggen voor beter begrip van de microscoop. Vervolgens wordt de lichtmicroscoop ontleed, om een goed begrip ervan te krijgen en deze goed te leren gebruiken. Verschillende contrasttechnieken als DIC en fase-contrast zullen aan bod komen. Tevens zal uitgebreid worden ingegaan op preparaatbereiding en histologische kleuringen en wordt de historie van de microscopie behandeld. Daarna zal de fluorescentiemicroscoop en de confocale microscoop worden behandeld en gebruikt. Geavanceerde technieken uit de fluorescentiemicroscopie (FRAP, FRET, FCS, FLIM, PALM) zullen na bestudering van uitgedeelde literatuur door de studenten aan elkaar worden gepresenteerd. Middels gastcolleges zullen technieken als elektronenmicroscopie, atomic force microscopy (AFM), single-molecule microscopie en magnetic resonance imaging (MRI) behandeld worden. Tenslotte wordt in een werkcollege ingegaan op de mogelijkheden van beeldverwerking.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het doel van deze cursus is om basale microscopische technieken te begrijpen en toe te passen. Verder wordt begrip bijgebracht van meer geavanceerde technieken.

Eindtermen:

  • Begrip van de lichtmicroscoop, fluorescentiemicroscoop en confocale microscoop en deze kunnen gebruiken.

  • Begrip van elektronenmicroscopie, single-molecule microscopie, AFM, kristallografie en MRI.

  • Eenvoudige beeldverwerkingstechnieken zelf toe kunnen passen.

Rooster

Van 6 januari 2014 tot en met 31 januari 2014, voor detailrooster zie Blackboard.
Week 1: Basale fysica van licht. Lichtmicroscopie en histologie.
Week 2: Fluorescentie-, en confocale microscopie. Historie van de microscopie.
Week 3: Geavanceerde technieken
Week 4: Beeldverwerking, zelfstudie, en tentamen

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges, practicum en zelfstudie.

Toetsing

Tentamen, presentatie

Blackboard

Powerpointpresentaties van colleges zullen op Blackboard worden gezet.

Literatuur

Eventuele aanvullende literatuur wordt tijdens cursus uitgereikt.

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard.