Prospectus

nl en

Flora & Excursies

Course
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr. H. Duistermaat
Email: Leni.Duistermaat@naturalis.nl

Beschrijving

Algemene veldtraining biodiversiteit in samenhang met omgevingsfactoren, en het leren determineren met name van vaatplanten met gebruik van de Heukels’s/Van der Meijden Flora; en het leren herkennen van algemene bomen en struiken.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  1. Het leren waarnemen van biodiversiteitspatronen in het veld
  2. Het zelfstandig kunnen determineren van Nederlandse vaatplanten m.b.v. Heukels’ Flora
  3. Het herkennen van ca 25 algemene soorten houtige gewassen aan de hand van vegetatieve kenmerken, en het gebruik van wetenschappelijke en Nederlandse namen.

Eindtermen:

  1. (her)kennen van 25 houtige gewassen aan blad- en takkenmerken
  2. Determineren van Nederlandse vaatplanten
  3. Waarnemen en interpreteren van morfologische eigenschappen van vaatplanten

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Werkgroepen, excursies

Toetsing

Onderdeel van het schriftelijk bloktentamen

Blackboard

Materiaal voor het herkennen van de houtige gewassen is van te voren beschikbaar, evenals de syllabus met achtergrond van het strandwallen/-vlaktes landschap van Leiden naar de kust.

Literatuur

VERPLICHT boek: Heukels Flora van Nederland, Wolters Noordhoff, 23e druk 2005. ISBN 90-01-58344x (ca. Euro 50,-)

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard