Prospectus

nl en

Literature Exam (within specialisation)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het literatuurtentamen, over ca. 700 pagina’s, functioneert als oriëntatie op het bachelorwerkstuk in een van de specialisaties van de BA. De student stelt zijn/haar literatuurlijst samen in overleg met een docent. Veelal zal deze docent ook de begeleider zijn van het bachelorwerkstuk.

Leerdoelen

  • Kunsthistorische literatuur analytisch kunnen lezen en er een beredeneerd oordeel over kunnen vellen in een gesprek met een ervaren kunsthistoricus.

  • Kennis van en gespecialiseerd inzicht in de kunstproductie van een specifiek cultuurgebied en/of een specifieke periode, of van een meer exclusief methodologische of materiaaltechnische discussie van kunstwetenschappelijke aard.

  • De belangrijke kunsthistorische begrippen en theorieën in de literatuur kunnen identificeren en kunnen hanteren bij het ordenen en analyseren van literatuur, zoals uitgewerkt onderzoek waarin de onderzoeksmethoden van de kunstgeschiedenis worden gedemonstreerd.

  • Een selectie kunsthistorische boeken en artikelen kritisch en in samenhang kunnen evalueren.

Rooster

Datum en tijd van het mondeling literatuurtentamen wordt individueel afgesproken met de betrokken docent in de maanden februari, maart en april.

Voor de procedures rond het afstuderen, zie: het rooster

Onderwijsvorm

  • Literatuurstudie (zelfstudie).

Toetsing

Mondeling tentamen van circa 1 uur.

Blackboard

Docenten kunnen op Blackboard kenbaar maken welke keuzemogelijkheden er zijn wat betreft de literatuurlijst (per specialisatie).

Literatuur

De literatuurlijst wordt in overleg met een docent samengesteld en zal in beginsel bestaan uit een persoonlijke keuze uit een vastgestelde lijst per afstudeerrichting. Zo kan het literatuurtentamen een goede voorbereiding zijn op het BA eindwerkstuk. In totaal lees je circa 625 pagina’s (uit een mix van boeken en wetenschappelijke tijdschrijften). Algemene informatie is te vinden op de bij dit programmaonderdeel horende Blackboard-site.

Per afstudeerrichting is hieronder aanvullende informatie over de geboden keuzemogelijkheden.

ARCHITECTUUR Maak een literatuurlijst in overleg met docenten C.A. van Eck, J. Roding of E. den Hartog.

BEELDENDE KUNST 1800-heden Kies één boek van de onderstaande vier boeken (ca. 300 pp. per boek) en vul het aantal pagina’s aan tot 625 met enkele hoofdstukken uit één of twee andere boeken uit de onderstaande lijst. Kies literatuur die je een context biedt voor je BA-eindwerkstuk.

19de eeuw
S. Eisenman (ed.), Nineteenth Century Art. A Critical History, London 2002 (1994), ISBN 0 500 28335 4

ca. 1905-1935
S. Edwards, P. Wood (eds.), Art of the Avant-Gardes, New Haven/London 2003/2004, ISBN 0 300 10230 5

1930-1965
P. Wood (ed.), Varieties of Modernism, New Haven/London 2003/2004, ISBN 0 300 10296 8

1965-2003
G. Perry, P. Wood (eds.), Themes in Contemporary Art, New Haven/London 2004, ISBN 0 300 10297 6

BEELDENDE KUNST 1200-1800

Italiaanse kunst
P.P. Fehl. Decorum and Wit, the poetry of Venetian painting. Essays in the history of the classical tradition (Wien 1992)
E.H. Gombrich. Norm & Form. Studies in the Art of the Renaissance I (London & New York 19661)
F. Haskell. Patrons and painters : a study in the relations between Italian art and society in the age of the Baroque (New Haven 19631)
P. Humfrey. The Altarpiece in Renaissance Venice (New Haven & London 1993)
M. Meiss, Painting in Florence and Siena after the Black Death. The arts, religion and society in mid-fourteenth century (Princeton 1951)
H. van Os. Gebed in Schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa. 1300-1500 (Zwolle & Amsterdam 1994)
J. Shearman. Only connect…: art and the spectator in the Italian Renaissance (Princeton 1992)

Nederlandse kunst
Maak een literatuurlijst in overleg met de docent, of maak een keuze uit de volgende titels:
M.W. Ainsworth (ed.) Early Netherlandish Painting at the Crossroads. A Critical Look at Current Methodologies (New York 2001)
R. Falkenburg e.a. (ed.) Kunst voor de markt / Art for the market, 1500-1700. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 50 (1999)
F. Grijzenhout & Henk van Veen (ed.) The Golden Age of Dutch Painting in Perspective (Cambridge 19992; Heerlen & Nijmegen 19921)
J. de Jong e.a. (ed.) Rubens en de Nederlanden / Rubens and the Netherlands. Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 55 (2004)
B. Ridderbos e.a. (ed.) Early Netherlandish Paintings: rediscovery, reception and research (Amsterdam 20052; Heerlen & Nijmegen 19951)
E. van de Wetering. Rembrandt. The Painter at work (Amsterdam 19971, 20092)

Prentkunst
Maak een literatuurlijst in overleg met de docent, of maak een keuze uit de volgende titels:
M. Bury, The print in Italy 1550-1620 ( Londen 2001)
A. Griffiths. Prints and printmaking. An introduction to the history and techniques (London 1996; 19801)
E. de Jongh, G. Luijten. Spiegel van alledag. Nederlandse genreprenten 1550-1700 (Amsterdam 1997)
D. Landau, P. Parshall. The Renaissance Print 1470-1550 (New Haven & London 1994)
G.J. van der Sman. De eeuw van Titiaan. Venetiaanse prenten uit de Renaissance (Zwolle 2002)
J. Van der Stock. Printing images in Antwerp. The introduction of printmaking in a city: fifteenth century to 1585 (Rotterdam 1998)

Lijst Louk Tilanus
E. Auerbach, Mimesis, Bern 1946.
A. Blunt, Artistic Theory in Italy, Oxford 1940.
E. Braches, Nieuwe Kunst en het boek. Een studie in Art Nouveau, Amsterdam 2003.
J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, 1860.
Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 1948
A.E. Elsen, Purposes of Art, New York 1976.
Ph. Fehl, The Classical Monument, New York 1972.
J. Fenton, Leonardo’s Nephew Essays on Art and Artists, Londen 1998.
M.J. Friedländer, Von Kunst und Kennerschaft, Den Haag 1947.
W. Goeree, Inleydinge tot de Al-gehemeene Teyckenkonst, Middelburgh 1668 (Editie M. Kwakkelstein Leiden 1998)
E.H. Gombrich, Art and Illusion, Londen 1963.
F. Haskell, N. Penny, Taste and the Antique, New Haven/ Londen 1981.
Th. Hetzer, Aufsätze und Vorträge, Leipzig 1957.
A. Hollander, Looking through Clothes, New York 1978.
R. Hughes, The Shock of the New, New York, 1990.
J. Huizinga, Nederland’s beschaving in de 17e eeuw, Haarlem 1941.
W. Ivins jr., Prints and Visual Communication, Harvard 1953.
E.H. Kossmann, De lage Landen 1780-1980, Amsterdam 1988.
Ernst Kris & Otto Kurtz, Die Legende vom Künstler, Wenen 1934.
Emile Mâle, L’art réligieux aux XIIIe siècle en France: étude sur l’iconographie du moyen âge et sur ses sources d’inspiration, Parijs 1910.
E. Panofsky, Early Netherlandish Painting, Harvard 1953.
W. Rubin, (ed.) ‘Primitivism’ in 20th Century Art. Affinities of the Tribal and the Modern, New York 1984.
M. Schapiro, Impressionism. Reflections and Perceptions, New York 1997.
M. Schapiro, Modern Art. 19th and 20th Century, New York 1978.
H. van de Waal, Drie eeuwen Nederlandse geschied-uitbeelding, Den Haag 1951.
J. White, Art and Architecture in Italy, Harmondsworth, 1987.
E. Wind, Art and Anarchy_, Londen, 1963.
R. en M. Wittkower, Born under Saturn, New York 1963.
H. Wölfflin, Die klassische Kunst, München 1899.

DESIGN EN WOONCULTUUR Vorm en decoratie algemeen – E. Gombrich, The Sense of Order. A study in the psychology of decorative art, Oxford 1979, Introduction ‘Order and Purpose in Nature’, pp. 1-16; ‘Part One Decoration: Theory and Practice’, pp. 17-94. [samen 94 p, veel beeld] – S. van Raaij (red.), Imitation and Inspiration. Japanese influence on Dutch art, Amsterdam 1989. [180 p, veel beeld]

Interieurvormgeving algemeen – Naar keuze in overleg eigen voorstel. – P. Thornton, Authentic Decor. The Domestic Interior 1620-1920, New York 1984. [388 p] – C.W. Fock et al., Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, Zwolle 2001.
Inleiding pp. 9-15(= 6 p.) en keuze uit een van de volgende delen:
1600-1650 (pp. 16-79) en 1650-1700 (pp. 80-179) = 163 pagina’s, veel beeld (162 + 6 = 167 p.)
1700-1750 (pp. 180-259) en 1750-1800 (pp. 260-341) = 160 pagina’s, veel beeld (160 + 6 = 166 p.)
1800-1850 (pp. 342-403) en 1850-1900 (pp. 404-483) = 140 pagina’s, veel beeld (140 + 6 = 146 p.)

19de en 20ste eeuw vormgeving en industrie algemeen – A. Forty, Objects of Desire. Design and Society 1750-1980, Londen 1986. [245 pp, veel beeld] – P. Sparke, As long as its Pink. The sexual politics of Taste, Londen 1995. [254 pp, nauwelijks beeld] – M. Simon Thomas, De leer van het ornament. Versieren volgens voorschrift 1850-1930, Amsterdam 1996. [304 pp; veel beeld]

MUSEUMS EN COLLECTIES

Periode 1500-1800
Maak een literatuurlijst in overleg met docent M. Keblusek: m.keblusek@hum.leidenuniv.nl

Periode 1800 heden en algemeen musemtheorie
Maak een literatuurlijst in overleg met docent N. Leigh: m.a.leigh@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden

Bij de coördinatoren van de verschillende specialisaties (zie bij docenten, via een inschrijfformulier).

NB: voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk, bij welk accent en wie de begeleider is.

Contact

Coördinatoren van de verschillende afdelingen:

Of Drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (onderwijscoördinator)

Opmerkingen

N.v.t.