Prospectus

nl en

Art History Studies II: Research Perspectives in Art History

Course
2013-2014

Toegangseisen

Succesvolle afronding Kunstwetenschap I: Esthetica, in Bachelor jaar 2.

Beschrijving

In dit responsie-/hoor-/werkcollege maken de studenten kennis met actueel onderzoek van docenten en promovendi en met de manieren waarop zij dit onderzoek uitvoeren. Vanuit de tijdens de studie opgebouwde brede inhoudelijke vakkennis krijgen de studenten een verdieping in theoretische reflectie op onderzoeksperspectieven die belangrijk en actueel zijn voor het bestuderen van de visuele kunsten, architectuur en design van verleden en heden. Studenten bestuderen deze perspectieven exemplarisch aan de hand van discussies die in de kunstgeschiedenis worden gevoerd en die in de colleges aan bod komen.

Leerdoelen

  • Begrijpen hoe je als wetenschappelijk onderzoeker te werk kunt gaan, op basis van voorbeelden die representatief zijn voor de Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis in Leiden.

  • In staat zijn kritische vragen te stellen over bepaalde kunstvormen en/of het schrijven van kunstgeschiedenis naar aanleiding van de in de colleges aangeboden perspectieven.

  • De in de colleges behandelde onderzoeksperspectieven in hun veelzijdigheid kunnen beschouwen, ongeacht het specialisme of de periode.

  • Vanuit een onderzoeksperspectief kritische vragen kunnen betrekken op een zelf gekozen onderzoeksveld of afstudeeronderwerp.

  • Inzicht in de aard van vervolgonderzoek op MA en PhD niveau in de kunsthistorische discipline.

Rooster

  • Donderdag 17-19 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoor- en responsiecollege en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

De cursus betreft de vier blokken/deelgebieden Architectuur, Design en Wooncultuur, Beeldende Kunst 1400-1800 en Beeldende kunst 1800-heden. Per deelgebied leest de student 120-150 bladzijden literatuur.

  • Elk blok heeft een eigen toets vorm (tentamen, takehome, essay) over de verplichte literatuur en de collegestof (4×25%)

Het cijfer wordt bepaald door het gemiddelde van vier toetsen (één voor elk blok).

Compensatie: het gemiddelde over deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma). Geen enkel deelcijfer mag lager zijn dan 5.0 en slechts één deelcijfer mag lager zijn dan 5.5.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Van Blackboard wordt gebruik gemaakt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en uitslagen van deelcijfers in het grade center.

Literatuur

N.t.b.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw Drs. M.A. (Tineke) de Ruiter (coördinator)
Prof.dr.ing. R. (Rob) Zwijnenberg

Opmerkingen

N.v.t.