Prospectus

nl en

Lecture Course Decorative Arts and Design: Concepts, Creators, Objects; Design and Gender

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus behandelt voorbeelden van Design en wooncultuur met als uitgangspunt de invalshoek van gender. Gender wordt geproblematiseerd aan de hand van colleges over verschillende tijden en in samenhang met culturele begrippen als oriëntalisme, modernisme en postmodernisme. De vormen van design die aan bod komen zijn onder meer: interieurvormgeving, grafische vormgeving, Afrikaanse kunst en vormgeving, keramische vormgeving, en kleur, alles in relatie tot gender.

Leerdoelen

 • Bekend zijn met het analyseren van design en wooncultuur, in Westerse en Niet-westerse cultuurgebieden, vanuit een conceptueel en design historisch perspectief.

 • Het belang van de specifieke kunst- en cultuurhistorische concepten modernisme, japonisme, en oriëntalisme kennen en deze concepten kunnen verbinden met ontwerpers en objecten in een bepaalde periode van de kunstgeschiedenis

 • Verdiepende/specialistische kennis hebben ten aanzien van het concept gender, en dit concept als invalshoek bij de bestudering van design en wooncultuur kunnen hanteren, gerelateerd aan ontwerpers en objecten in Europa en de Verenigde Staten en culturen in Afrika en de Arabische wereld.

 • Casussen (case studies) onderkennen als een methode van diepteanalyse, waarbij specifieke (ook andere dan de hier behandelde) concepten als uitgangspunt gekozen kunnen worden.

 • De gebruikte concepten en casussen kunnen plaatsen in een kunsthistorisch perspectief.

Rooster

 • Vrijdag 11-13 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoor- en responsiecolleges met discussie over bestudeerde literatuur.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

26 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 13 weken)
48 uur: Literatuurstudie bij colleges (240 pagina’s à 5 pagina’s per uur)
16 uur: Bestuderen beeldmateriaal bij de colleges (op Blackboard)
46 uur: Voorbereiding toetsing (herlezing reader en cursusboek; bestuderen beeldmateriaal)
04 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

 • Schriftelijke deeltoets 1 (50%) over colleges 1-6 met open en gesloten vragen

 • Schriftelijke deeltoets 2 (50%) over colleges 7-13 met open en gesloten vragen

Compensatie: het gemiddelde over de beide deeltoetsen moet minimaal 6.0 zijn (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Ja, voor beeldmateriaal bij de colleges, een enkele aanvullende tekst, en voorbeeldtentamen wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Cursusreader met teksten (circa 40 pagina’s; online te bestellen via: Readeronline).

 • Cursusboek: Design en gender. Van representatie tot object en ding, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011 (210 p.). Aanschaffen bij Amsterdam University Press voor begin van het college.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw Dr. M.H. (Marjan) Groot

Opmerkingen

Cursusboek en reader dienen voor aanvang van het college te worden aangeschaft.