Prospectus

nl en

Capita Selecta Decorative Arts and Industrial Design 500-present

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De serie van dertien hoorcolleges geeft exemplarisch een chronologische behandeling van diverse vormen van design en wooncultuur vanaf 500 tot heden: interieurvormgeving, edelsmeedkunst, textielkunst, keramische kunst en dagelijkse gebruiksvoorwerpen, zowel ambachtelijk als industrieel vervaardigd. Er wordt aandacht besteed aan de vormgeving van objecten, hun rituele en/of praktische functie, technische aspecten, kunstenaars en ambachtslieden, producenten, en aan opdrachtgevers en consumenten. De West Europese vormgeving is het uitgangspunt, maar invloed van niet-westerse producten en technieken komt eveneens aan de orde.

Leerdoelen

 • Basiskennis over belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van Design en wooncultuur in het Westen, vanaf circa 500 tot heden.

 • Basiskennis omtrent afzonderlijke objecten op het gebied van Westerse Design en wooncultuur en inzicht in hun historische en culturele contexten.

 • Basiskennis over het belang van culturen buiten Europa, met name China en Japan, voor ontwikkelingen in de westerse design en wooncultuur vanaf 500-heden.

 • Inzicht in visuele aspecten van Design en wooncultuur vanaf 500 tot heden.

 • Inzicht in theoretische aspecten van onderzoek naar Design en wooncultuur.

 • Schriftelijke en visuele bronnen voor onderzoek naar Design en wooncultuur kunnen gebruiken.

Rooster

 • Vrijdag 13-15 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Practicumbijeenkomst

 • Museumbezoek

 • Zelfstandige literatuurstudie

(Verzuim bij de practicumbijeenkomst en het museumbezoek is niet toegestaan.)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
28 uur: Voorbereiding colleges
40 uur: Bestuderen verplichte literatuur bij de hoorcolleges (boek (168 pp) + reader (115 pp) = 283 pp à 7 pagina’s per uur)
15 uur: Bestuderen beeldmateriaal bij de colleges
25 uur: Voorbereiding toetsen
04 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

 • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen over colleges 1-7 met open en gesloten vragen

 • Deeltoets 1 (50%) schriftelijke eindtoets over colleges 8-13 met open en gesloten vragen

Compensatie: Een onvoldoende voor een van de cijfers kan compenseren met het andere cijfer voor een gemiddelde van minimaal 6.0 (afronding op één decimaal achter de komma).
Herkansing: er is één herkansings-mogelijkheid per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor beeldmateriaal bij de colleges en voorbeeldtentamen.

Literatuur

 • Cursusreader (115 pp.) (online te bestellen via: Readeronline)

 • Beeldmateriaal op Backboard

 • Cursusboek: John Heskett, Design. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005 (168 pp.)

Te bestuderen literatuur wordt aangegeven bij de colleges.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Mw Dr. M.H. (Marjan) Groot

Opmerkingen

INDELING COLLEGES: 13 hoorcolleges, 1 practicumles, 2 toetsen

Literatuur bij de colleges:
Teksten in de reader en het boek van John Heskett, Design. A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2005. Dit boek dient voor aanvang van de colleges te worden aangeschaft.

College 1: Design: concepten, objecten, geschiedenissen
Literatuur Heskett hoofdstuk 1: ‘What is design?’, en hoofdstuk 2 ‘The historical evolution of design’.

College 2: Kerkelijke edelsmeedkunst in de middeleeuwen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 1: Edelsmeedkunst goud en zilver

College 3: Wooncultuur in de middeleeuwen ten noorden van de Alpen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

College 4: Wandtapijten in het interieur
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 4: Textiel

College 5: Profane edelsmeedkunst 16de eeuw, kwabornament 17de eeuw
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting
Pm: Museumles beeldbeschrijving Design

College 6: Franse hofstijlen als voorbeeld voor Europa in de 17de eeuw
Pm: Practicum Prentenkabinet UB Ornamentprenten in drie groepen
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 3: Houtbewerking

College 7: Het Verre Oosten als voorbeeld
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting en Technieken 2: Keramiek

TOETS 1: Literatuur: collegeteksten en beeld in reader; practicumcollege ornament; readerteksten over technieken en ornament.

College 8: Franse hofstijlen als voorbeeld voor Europa in de 18de eeuw
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 9: Het overwicht van een burgerlijke vormgeving
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 10: De herijking van het kunstambacht
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 11: Ambachtelijke luxe en industriële zakelijkheid
Literatuur: Heskett; uit de reader de Collegesamenvatting

College 12: Vormgeving als lifestyle, ironie, rebellie en nostalgie
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

College 13: Design, techniek en wetenschap: actuele issues
Literatuur: uit de reader de Collegesamenvatting

TOETS 2: Literatuur: collegeteksten en beeld in reader; aangegeven hoofdstukken uit Heskett.