Prospectus

nl en

Western History of Art and the Classics

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus biedt een eerste, intensieve kennismaking met de kunstgeschiedenis. De reeks hoorcolleges valt uiteen in twee delen. In de eerste zes colleges wordt de kunstgeschiedenis van Oudheid en Middeleeuwen besproken aan de hand van teksten uit Oudheid en Middeleeuwen. In elk van de laatste zes colleges staat telkens een belangrijke kunsthistoricus centraal.

Leerdoelen

  • Bekend zijn met enkele belangrijke kunstwerken en deze kunnen plaatsen in de geschiedenis van de kunst in het Westerse cultuurgebied, in het bijzonder van Oudheid en Middeleeuwen.

  • Het belang inzien van de historische dimensie van de wijze waarop de vormentaal verandert en van de uiteenlopende wijzen waarop de veranderingen in de vormentaal worden bestudeerd.

  • Het belang inzien dat de keuze voor een methode waarmee kunstwerken benaderd wordt zowel mogelijkheden als beperkingen heeft.

  • Bekendheid hebben met een beperkt aantal fundamentele vragen die binnen de kunsthistorische discipline gesteld worden.

Rooster

  • Woensdag 17-19 uur en vrijdag 13-15 uur (concept)

Maar let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

24 uur: Deelname colleges: 4 uur p.w. x 6 weken
24 uur: Voorbereiding colleges
46 uur: Literatuurstudie/voorbereiding tussentoets (deeltoets 1)
46 uur: Literatuurstudie/voorbereiding eindtoets (deeltoets 2)
—-
140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (50%), bestaande uit enkele essayvragen over de colleges 1 t/m 6 (halverwege de cursus).

  • Schriftelijke tentamen (50%), bestaande uit enkele essayvragen over de colleges 7 t/m 12 (na het laatste college).

Compensatie: de twee deelcijfers kunnen elkaar compenseren tot minimaal 6.0 gemiddeld.
Herkansing: één herkansing per onvoldoende deeltoets.

Blackboard

De PowerPoint-presentaties van de colleges worden op Blackboard geplaatst en voorts worden op Blackboard mededelingen geplaatst over de colleges, tentamenstof etc.

Literatuur

De te bestuderen teksten worden t.z.t. op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. E. (Edward) Grasman (coördinatie)

Opmerkingen

N.v.t.