Prospectus

nl en

Supervised Reading List Latin

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Bij de Supervised Reading List Latijn lezen studenten met behulp van de gangbare hulpmiddelen (commentaren en woordenboek) zelfstandig een pensum Latijn van middelmatige moeilijkheidsgraad. De nadruk ligt op de technische beheersing van het Latijn: vertaling en vragen over vorm en stijl van de tekst; daarnaast ook enige begripsvragen. Deze leeslijst wordt begeleid door een aantal verplichte colleges. Daarnaast zullen er via Blackboard grammaticale vragen en oefeningen aangeboden worden.

Studenten moeten de volgende teksten lezen:

 • Proza: Historiografie, Sallustius, Coniuratio Catalinae 1-17, 20-25, 29-39, 51-61 (de rest van het werk in vertaling); (2.0 EC)

 • Poëzie: Epos, Ovidius, Metamorphosen 13 (geheel); (1.5 EC)

 • Poëzie: Horatius, Carmina boek 1 (selectie; de precieze invulling wordt via Blackboard bekend gemaakt). (1.5 EC)

Leerdoelen

 • Training in zelfstandige lectuur van Latijnse teksten van middelmatige moeilijkheidsgraad met behulp van de in het vak gangbare hulpmiddelen;

 • Vergroting van de leesvaardigheid in een aantal eerder in de opleiding geïntroduceerde auteurs/genres.

Rooster

Voor deze zelfstudie is een aantal contactmomenten met de begeleidende docenten ingeroosterd. Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Begeleide zelfstudie

Toetsing

 • Tussentoets (schriftelijk tentamen bestaande uit vertaling, tekst- en essayvragen): Historiografie,Sallustius, Coniuratio Catalinae 1-17, 20-25, 29-39, 51-61 (de rest van het werk in vertaling);

 • Eindtoets (schriftelijk tentamen bestaande uit vertaling, tekst- en essayvragen): Epos, Ovidius, Metamorphosen 13 (geheel) en Poëzie: Horatius, Carmina boek 1 (selectie).

Blackboard

Bij deze cursus wordt Blackboard ingezet voor algemene communicatie. Via Blackboard worden ook grammaticale vragen en oefeningen aangeboden.

Literatuur

Tenminste de volgende commentaren dienen bij het lezen van de teksten gebruikt te worden:

Sallustius, Coniuratio Catilinae (selectie, zie boven)

 • Sallust, Bellum Catilinae, ed. J.T. Ramsey, Oxford etc. 2007 (2nd edition).

Ovidius, Metamorphosen 13 (geheel)

 • Ovid, Metamorphoses. Book XIII, ed. N. Hopkinson, Cambridge etc. 2000.

Horatius, Carmina boek 1 (selectie, zie Blackboard)

 • Horace: Odes I: Carpe Diem, ed. D.A. West, Oxford 1995.

Verder wordt geadviseerd te raadplegen:

 • R.G.M. Nisbet and M. Hubbard, A commentary on Horace: Odes I, Oxford 1970;

 • Q. Horatius Flaccus, erklärt von Adolf Kiessling, 14. Aufl. besorgt von Richard Heinze, mit einem Nachwort und bibliographische Nachträgen von Erich Burck, Berlijn 1984.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr. Dr. C.H. Pieper

Opmerkingen

Let op: de ervaring leert dat het tweedejaars pensum een zwaar vak is. Begin dus zo vroeg mogelijk met het lezen van het pensum.