Prospectus

nl en

Latin in the Renaissance

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Dit college biedt enerzijds een inleiding in de humanistische filologie in de Renaissance en het belang daarvan voor de tekstoverlevering van de klassieke (Latijnse) literatuur, anderzijds vormt het een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf.

In het eerste deel zal een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de tekstoverlevering worden besproken, zoals het terugvinden en bestuderen van belangrijke manuscripten, de ontwikkeling van de tekstkritiek en de uitvinding van de boekdrukkunst. Deze onderwerpen zullen besproken worden aan de hand van een aantal primaire teksten van belangrijke humanisten, onder wie Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla en Enea Silvio Piccolomini.

In het tweede deel zal de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf centraal staan, aan de hand van drie literaire genres (epos, satire en lyriek). Deze worden verkend aan de hand van diverse voorbeelden, onder wie Francesco Petrarca, Maffeo Vegio, Janus Secundus en Desiderius Erasmus. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van het begrip intertekstualiteit) en tot de wereld van de Renaissance.

Leerdoelen

  • Verwerving van kennis van de belangrijkste humanistische geleerden/ schrijvers, hun werken en van de historische context;

  • Inzicht in de tekstoverlevering van de klassieke literatuur in de Renaissance;

  • Verdieping van de onderzoeksmethoden m.b.t. de literaire genres in de Latijnse literatuur;

  • Introductie in de materiële achtergronden van (neo-)latijnse teksten.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Combinatie van hoorcolleges en werkcolleges

Toetsing

  • Deeltoets 30%;

  • Schriftelijk tentamen 70%.

Aanvullende eis: voor het schriftelijk tentamen moet minstens het cijfer 5 behaald worden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Te gebruiken primaire en secundaire literatuur zal op een werkgroepplankje in de UB beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. Dr. S.T.M. de Beer