Prospectus

nl en

Modern Chinees vertalen: Chinees-Nederlands

Course
2013-2014

Toegangseisen

Modern Chinees II: Lezen en schrijven

Beschrijving

In de eerste twee jaar van de studie is op diverse manieren aandacht besteed aan het vertalen van Chinese teksten in het Nederlands. Daarbij werd echter niet systematisch stilgestaan bij technieken en methodes om een tekst te vertalen. Dit college beoogt in te gaan op specifieke problemen bij het schriftelijk vertalen van modern Chinees literair proza. We lezen en vertalen twaalf teksten: passages uit korte verhalen, romans en essays uit de VRC, Taiwan en Hongkong. Dit betekent dat er zowel teksten in afgekorte als in traditionele karakters zullen worden gebruikt.

Leerdoelen

  • uitbreiding van kennis en vaardigheden nodig om Chinese teksten in goed Nederlands te vertalen

  • uitbreiding en verdieping van de kennis van het Chinees

  • (meer) kennis verwerven van de hulpmiddelen die de vertaler ter beschikking staan

Studielast

5 EC x 28 u = ca 140 uur in totaal

  • 14 × 2 contacturen = 28 uur

  • ca 6 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca 84 uur

  • ca 28 uur voor maken take-home vertaling = ca 28 uur

Rooster

Zie het rooster op de website van Chinastudies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • drie schriftelijke vertaalopdrachten : 75%

  • tentamen: één take-home vertaling: 25%

Eindcijfer: gemiddeld over de vier vertalingen. Eén onvoldoende voor één van de drie schriftelijke vertaalopdrachten mag gecompenseerd worden met een joker-vertaalopdracht (25%)

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

  • Opdrachten via Blackboard

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Anne Sytske Keijser