Prospectus

nl en

Inleiding tot het huidige China A: Politiek, economie en maatschappij

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleidend overzicht van de meest belangrijke politieke en economische vragen met betrekking tot modern China. De inhoud van de cursus is thematisch in plaats van chronologisch opgezet. Het centrale thema hierbij is de manier waarop het politieke en economische systeem van China in de afgelopen zestig jaar is veranderd en hoe politieke en economische aangelegenheden in elkaar grijpen.

Leerdoelen

  • Begrip van fundamentale politicologische en economische begrippen en hun toepassing in de Chinese context

  • Begrip van de veranderingen in het politieke en economische systeem van de Volksrepubliek China sinds 1949

  • Begrip van de belangijkste uitdagingen waar he politieke en economische systeem in China zich voor gesteld ziet.

Rooster

Woensdagen 9-11 uur, zie ook collegerooster voor tijdstip en locatie

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus (aantal EC x 28 uur) = 140 uur

Hoorcolleges 2×14 uur = 28
Verplichte literatuur = 50
Werkstuk = 30
Tentamen = 32

Toetsing

Kort werkstuk (500 woorden)
Schriftelijk tentamen met een aantal korte open vragen en een aantal essayvragen

Blackboard

Ja: Blackboard wordt gebruikt voor correspondentie met studenten, het beschikbaar stellen van studiemateriaal en voor het berekenen en meedelen van de cijfers.

Literatuur

De volgende twee lesboeken dienen aangeschaft te worden (deze worden ter beschikking gesteld door de studievereniging SVS aan het begin van het academische jaar)

  • William A. Joseph (ed.), Politics in China: An Introduction. Oxford: Oxford University Press (2010)

  • Barry Naughton, The Chinese Economy: Transition and Growth. Cambridge MA: The MIT Press (2007)
    Hoofdstukken hiervan dienen elke week voor het college bestudeerd te worden.

Aanmelden

Via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Professor Frank N. Pieke
Chair of Modern China Studies
Leiden University
Mail: P.O. Box 9515, 2300 RA Leiden, the Netherlands
Phone: +31 (0)71 5272216
Email: f.n.pieke@hum.leidenuniv.nl