Prospectus

nl en

Inleiding Klassiek Japans (bezemklas voor ouderejaars -cohort 2011 en eerder - studenten)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Elementaire kennis van het japans.

Beschrijving

Een eerste kennismaking met teksten geschreven in het klassiek Japans en de basisgrammatica van die taal. Daartoe wordt de grammaticale analyse van het klassiek Japans behandeld en in de praktijk gebracht door het lezen van een selectie aan teksten van de tiende t/m zeventiende eeuw. Studenten zullen in groepjes opdrachten voorbereiden. Voorts een eerste kennismaking met oudere schriftvormen zoals het Hentaigana.

Leerdoelen

Vertrouwdheid met de basisgrammatica van het klassiek Japans, met de organisatie van woordenboeken voor het klassieke Japans en met de oorspronkelijke fysieke ordening van bronteksten. Introductie van culturele omgeving waarin de teksten tot stand kwamen. Kennismaking met afwijkende schriftsoorten.

Rooster

Kijk op de website van de opleiding voor het rooster.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

Actieve deelname aan college met voorbereiding en opdrachten (30%).
Schriftelijk tentamen over behandelde stof verdeeld in een mid-term en een afrondend deel (70%).

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard als informatiemedium en het inleveren (posten) van opdrachten.

Literatuur

  • Syllabus Beknopte grammatica klassiek Japans.

  • Reader Inleiding Klassiek (idem)

  • Een woordenboek klassiek Japans. Heel geschikt is bijv. Ono Susumu 大野晋, Iwanami kogo jiten 岩波古語辞典 (uitg. Iwanami Shoten); of Kindaichi 金田一, Kogo jiten 古語辞典 (uitg. Sanseidô 三省堂) . Een goed elektronisch woordenboek klassiek Japans op een wordtank (bijv. Zen’yaku kogo jiten, dat o.a. verbuigingscategorieën vermeld) is ook acceptabel.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. H van der Veere.